Materiale som Gudenåkomitéen står bag

Gudenåkomitéen har udarbejdet en række rapporter og pjecer om forskellige emner relateret til Gudenåen. Materialet kan hentes fra listen nedenfor.

 

Webtilgængelighed. Flere af PDF filerne er ikke tilgængelige i henhold til loven om webtilgængelighed fx. er der ældre, indskannede dokumenter på listen.

Har du spørgsmål til dokumenternes indhold, er du velkommen til at kontakte Gudenåkomitéens koordinator Majbritt Kjeldahl Lassen på tlf. 51 44 49 43 eller e-mail: makla@silkeborg.dk

 

Kanofolder (2022) Gudenåsystemet kano kajak og robåd (PDF)

Kanofolder (2021) Gudenåsystemet kano kajak og robåd (PDF) 

Kanofolder (2020) Gudenåsystemet kano kajak og robåd (PDF) 

Kanofolder (2019) Gudenåsystemet kano kajak og robåd (PDF)

Kanofolder (2018) Gudenåsystemet_kano kajak og robåd (PDF)

Kanofolder (2017) Gudenåsystemet_kano kajak og robåd (PDF)

Kanofolder - på engelsk (2017) Gudenåsystemet_kano, kajak og robåd (PDF)

Motorbådsfolder (2022) Gudenåsystemet med motor (PDF)

Motorbådsfolder (2021) Gudenåsystemet med motor (PDF)

Motorbådsfolder (2020) Gudenåsystemet med motor (PDF)

Motorbådsfolder (2019) Gudenåsystemet med motor (PDF)

Motorbådsfolder (2018) Gudenåsystemet med motor (PDF)

Motorbådsfolder (2017) Gudenåsystemet med motor (PDF)

Motorbådsfolder - på engelsk (2017) Boating on the Gudenaa (PDF)

Kanofolder (2016) Gudenåsystemet_kano, kajak og robåd (PDF)

Kanofolder - på engelsk (2016) Gudenåsystemet_kano, kajak og robåd (PDF)

Motorbådsfolder (2016) Gudenåsystemet med motor (PDF)

Motorbådsfolder - på engelsk (2016) Gudenåsystemet med motor (PDF)

Gudenåregistrant (2013) Gudenåregistrant (PDF)

Gudenåen ved Ulstrup (2014) Forundersøgelse for vandløbsforbedringer i Gudenåen ved Ulstrup (PDF)

Master projekt af Sara Andersen Kan fødetilgængeligheden være en mulig begrænsende factor for vandremuslingens spredning i Gudenåen? (PDF)

Kortfolder (2015) På Gudenåen i kano og kajak (PDF)

Pjece (2015) På Gudenåen med motor (PDF)

Kortfolder (2013) På Gudenåen i kano og kajak (PDF)

Laksefiskeri Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen (PDF)

Grødetilstand (2011) Kortlægning af vegetationen og vurdering av grødetilstanden i Gudenåen på strækningen mellem Nørrå og Randers Bro (PDF)

Notat Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af vand fra Gudenåen på Haslund Ø (PDF)

Kortfolder (2012) På Gudenåen i kano og kajak (PDF)

Kanosejladsen på Gudenåen 1983 Rapport (PDF)

Sejlladsregulering på Gudenaåen rapport fra koordineringsgruppen 1985. (PDF)

Kanosejladsen på Gudenåen 1979-1985 Rapport (PDF)

Kanosejladsen på Gudenåen 1982 Rapport (PDF)

Kanosejladsen på Gudenåen 1981 Rapport (PDF)

Kanosejladsen på Gudenåen 1980 Rapport (PDF)

Rapport nr. 24Fiskene i Gudenåens vandløb (sammendrag) (PDF)

Rapport nr. 23Fiskene i Gudenåens vandløb (PDF)

Rapport nr. 22Vegetation i Gudenåen (PDF)

Rapport nr. 21Gudenaa – a Danish lake-river-estuary system (PDF)

Rapport nr. 20Natur og miljø i Gudenåsystemet (PDF)

Rapport nr. 19Gudenåens hovedopløb som gyde- og yngelopvækstområde for laks og havørred (PDF)

Rapport nr. 18Fiskebestande i Gudenå-systemets søer (PDF)

Rapport nr. 17Stoftransport i Gudenåen 1974 til 1993 (PDF)

PjeceGudenå-søerne (PDF)

Rapport nr. 16Forureningskort for Gudenåens vandsystem (PDF)

Rapport nr. 15Fiskenes passage gennem turbineanlæg i Gudenåen (PDF)

Rapport nr. 14Stoftransport i Gudenåens vandsystem, 1974 til 1985 (PDF)

Rapport nr. 13Vandløb og fisk i tilløbene til Randers Fjord (PDF)

Rapport nr. 12Vandløb og fisk i Nørreåens vandsystem (PDF)

Rapport nr. 11Vandløb og fisk i Hadsten Lilleå’s vandsystem (PDF)

Rapport nr. 10Vandløb og fisk i de mindre tilløb til Gudenåen mellem Tange og Randers (PDF)

Rapport nr. 9Vandløb og fisk i Gudenåens vandsystem fra Silkeborg Langsø til Tange (PDF)

Rapport nr. 8Vandløb og fisk i Gudenåens vandsystem fra Mossø til Silkeborg Langsø (PDF)

Rapport nr. 7Vandløb og Fisk i tilløbene til Skanderborg søerne og Mossø (PDF)

Rapport nr. 6Vandløb og fisk i Gudenåens vandsystem fra udspringet til Mossø (PDF)

Rapport nr. 5Vandløb og Fisk i Gudenåen og øvrige tilløb til Randers Fjord (PDF)

Rapport nr. 4Laksefiskene og fiskeriet i Randers Fjord (PDF)

Rapport nr. 3Havørreden i Gudenåen. En sammenfatning af ældre og nyere undersøgelser over Gudenåhavørreden (PDF)

Rapport nr. 2Søerne i Gudenåens vandsystem. Kviksølv i fisk fra Ring sø, Silkeborg Langsø og Tange sø (PDF)

Rapport nr. 1Søerne i Gudenåens vandsystem. En kort beskrivelse af økologiske forhold, herunder forureningstilstanden i de enkelte søer i Gudenåens vandsystem (PDF)

Rapport fra Gudenåkomitéen vedrørende kviksølvbelastning af fisk (PDF)

På oplevelse blandt Gudenåens planter (2002) (PDF)

Gudenåens vandmiljø - forureningstilstand, smådyr og fisk (1995) (PDF)