Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen har til formål at rådgive Gudenåkommunerne (Favrskov, Hedensted, Horsens, Randers, Skanderborg, Silkeborg og Viborg kommuner) i spørgsmål om kommunalbestyrelsernes administration af bekendtgørelse nr. 416 af 17/04/2013 om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers.

Der kan være maksimalt 15 medlemmer i Brugerrådet. Brugerrådets medlemmer består i 2018-2021 af nedenstående medlemmer (alfabetisk arrangeret):

Danmarks Naturfredningsforening v. Samrådet for Østjylland 
Danmarks Sportsfiskerforbund - kontakt medlemmet
Dansk Forening for Rosport - kontakt medlemmet
Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF)
Dansk Ornitologisk Forening 
Foreningen af kanoudlejere på Gudenåen - kontakt medlemmet
Friluftsrådet
Gudenådalens Lodsejerforening 
Langå Bådelaug
Mossø lodsejerforening 
Silkeborg Fiskeriforening
Silkeborg kajakklub
Silkeborg Motorbådklub
Tange Roklub
Ulstrup Marina

 

Der deltager dog flere end de max. 15 medlemmer på møderne. Chefen for Gudenåkomitéens Sekretariat er Formand for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen og fungerer som mødeleder.

Gudenåkomitéens Sekretariat varetager den generelle sekretariatsbetjening af Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen og deltager også i møderne, tillige med en kommunal medarbejder fra hver af de ovennævnte kommuner