Det kommer an på hvad du vil spørge om:

 

Ved spørgsmål til ordningen generelt, koncessioner, godkendelsesprocedure, betaling: kontakt koordinator i Gudenåkomitéens Sekretariat, Majbritt Kjeldahl Lassen (makla@silkeborg.dk; 51 44 49 43)

 

Ved spørgsmål vedr. kommunale isætningssteder/vaskepladser: borgerservice i den kommune, pladsen befinder sig, kan anvise den korrekte kontaktperson

 

Ved spørgsmål gående på specielle udlejningsfartøjer, f.eks. saunabåde, tømmerflåder o.l.,  skal du tage fat i din Gudenåkommune, alternativt den Gudenåkommune hvor dit hovedisætningssted befinder sig. Kontakt borgerservice og bed om at få fat på den medarbejder, der sidder med sejladsområdet i den pågældende kommune.