UdlejningskoncessionerGudenåen forbindes af langt de fleste med rekreativ sejlads, og turismen i Gudenåsystemet er historisk set tæt knyttet til sejlads. Begrebet Gudenåsystemet dækker over Gudenåen med sidevandløb og søer, som står i sejlbar forbindelse med hovedløbet.

 

Men hvad har Gudenåkomitéen egl. at gøre med udlejningssejlads?  Det skyldes bekendtgørelse nr. 148 om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers (24. februar 2016). Heri angives det, at Randers, Viborg, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, Horsens og Hedensted kommuner skal administrere en tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed i Gudenåsystemet.

Denne ordning administreres i praksis af det tværkommunale samarbejde Gudenåkomitéen, der netop samarbejder om Gudenåens benyttelse og beskyttelse.

 

Her på Gudenåkomitéens hjemmeside kan du derfor finde information om hvordan man bliver udlejer, og du kan finde det materiale, som skal anvendes i den forbindelse

Billedet er dekorativt