Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed i GudenåsystemetVil du gerne udleje fartøjer i Gudenåsystemet, kan du her finde svar på de mest almindelige spørgsmål om, hvordan tilladelsesordningen for udlejningsvirksomhed i Gudenåsystemet er sat sammen fra 2017.

 

For at bedrive udlejningsvirksomhed i Gudenåsystemet skal man være kommunalt godkendt som udlejer. Derudover skal man have koncessioner - alle former for udlejningssejlads er i hele Gudenåsystemet bundet op på koncessioner. Man skal have en koncession pr. fartøj, der isættes.

Der er ikke noget loft på hvor mange koncessioner, der kan ansøges om, men på Gudenåens sydligste strækning fra Tørring-Klostermølle er der pga. åens beskaffenhed loft over hvor meget udlejningssejlads, der kan foregå. Dette styres elektronisk (læs mere under menupunktet ”Udlejningssejlads kræver koncessioner”)

 

Der er ingen ansøgningsfrist – ansøgninger modtages løbende.

 

Som udgangspunkt er der ikke loft over hvilke fartøjstyper, der kan fås koncession til – dog skal gældende regler og forbud skal overholdes. Det betyder, at der ikke kan sejles med alle typer fartøjer alle steder.

 

Du kan i menuen til venstre, eller ved at benytte nedenstående 2 links, læse mere om koncessioner, ordningen for udlejningsvirksomhed i Gudenåsystemet og finde det materiale, der skal bruges til godkendelsen som udlejer i Gudenåsystemet. 

UDLEJNINGSSEJLADS KRÆVER KONCESSIONER - læs via linket mere om

hvad er en koncession og hvad koster den

* hvilken type af koncession skal jeg have

* hvor mange koncessioner kan jeg have 

* hvor og hvornår søger jeg om koncessioner

* hvor lang tid råder jeg over koncessionerne

* kan jeg ændre i antallet af koncessioner

* kan jeg få pengene tilbage

* hvilke typer fartøjer kan jeg udleje

* forpligtigelser

* hjælp  

 

SÅDAN BLIVER DU GODKENDT SOM UDLEJER - læs via linket mere om

*hvordan er proceduren for at blive udlejer

* her er materialet du skal bruge

* hvem skal jeg sende min ansøgning til

* hvor lang tid tager det at blive godkendt som udlejer

* hvor lang tid gælder min godkendelse

* er der ansøgningsfrist

* hvem kan hjælpe mig?