Billede af Gudenaa ved sminge sø

Velkommen til Gudenåkomitéens hjemmeside

Her kan du læse om det tværkommunale samarbejde omkring Danmarks eneste flod – Gudenåen. Komitéens fokus er Gudenåens klimatilpasning, benyttelse og beskyttelse.

Hvem er Gudenåkomitéen?

Gudenåkomitéen er et samarbejde mellem 7 kommuner, der ligger langs Gudenåen. Gudenåkomitéen består af ét kommunalt bestyrelsesmedlem fra hver medlemskommune.

Kortet til venstre er et oversigtskort over Gudenåkommunerne. Klik her for at se et forstørret kort. 

Gudenaakort