Billede af Gudenaa ved sminge sø

Velkommen til Gudenåkomitéens hjemmeside

Her kan du læse om det tværkommunale samarbejde omkring Danmarks eneste flod – Gudenåen. Komitéens fokus er Gudenåens klimatilpasning, benyttelse og beskyttelse.

Hvem er Gudenåkomitéen?

Gudenåkomitéen er et politisk samarbejde mellem kommuner i oplandet til Gudenåen og Randers Fjord. Gudenåkomitéen består af ét kommunalt bestyrelsesmedlem fra hver medlemskommune.

Kortet til venstre er et oversigtskort over Gudenåkommunerne. Klik her for at se et forstørret kort. 

Gudenaakort