Der er 13 kommuner i vandoplandet til Randers Fjord. Alle 13 kommuner er medlemmer af VOS Randers Fjord oplandet. 

Medlemskommunerne er (i alfabetisk orden):

 • Favrskov Kommune

 • Hedensted Kommune

 • Horsens Kommune

 • Ikast-Brande Kommune

 • Norddjurs Kommune

 • Odder Kommune

 • Randers Kommune

 • Silkeborg Kommune

 • Skanderborg Kommune

 • Syddjurs Kommune

 • Vejle Kommune

 • Viborg Kommune

 • Århus Kommune

 

De 13 kommuner i oplandet til Randers Fjord besluttet, at Gudenåkomitéen skal fungere som VOS. Gudenåkomitéens vandoplandsopgaver er dermed faste punkter på Gudenåkomitéens møder. Funktionen som formand og næstformand varetages af Formand og næstformand i Gudenåkomitéen

Da nogle af kommunerne kun har en meget lille del af oplandet, er det normalt ikke alle medlemskommuner, der deltager i møderne. I øjeblikket har Syddjurs, Norddjurs og Vejle Kommuner politiske repræsentation, mens resten har mulighed for at deltage på møderne med embedsmænd.

Via dette link kan du læse om vedtægter og forretningsorden for Vandoplandstyregruppen for Randers fjord oplandet.