Du kan finde vedtægter og forretningsorden for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen ved at trykke på nedenstående link (åbner i et nyt vindue)

Vedtægter for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen

Forretningsorden for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen

 

Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen er nedsat af kommunalbestyrelserne i Favrskov, Hedensted, Horsens, Randers, Skanderborg, Silkeborg og Viborg kommuner i henhold til § 16 i Bekendtgørelse nr. 148 af 24. februar 2016 om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers.

Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen har i henhold til ovennævnte bekendtgørelses § 16 til formål at rådgive i spørgsmål om kommunalbestyrelsernes administration af bekendtgørelsen.

Det er muligt for interessefælleskaber som nævnt i ovennævnte bekendtgørelses § 16 kan ansøge om plads i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen hos Gudenåkomitéens Sekretariat. Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen består af maksimalt 15 medlemmer, og funktionsperioden følger den kommunale valgperiode. Ansøgningsfrist og ansøgningsmåde er angevet andetsted på denne hjemmeside.

Pladserne tildeles af Gudenåkomitéen således, at en så bred geografisk og interessemæssig sammensætning som muligt opnås. Hvert af de udvalgte interessefællesskaber tildeles én plads i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen. Interessefællesskabet udpeger en suppleant for det pågældende medlem. Det er muligt at blive tildelt plads i flere på hinanden følgende perioder.

Såfremt ikke alle 15 pladser i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen tildeles umiddelbart efter den annoncerede ansøgningsfrist, kan Gudenåkomitéens Sekretariat løbende ansøges om ikke-tildelte pladser. 

Spørgsmål kan stilles til Gudenåkomitéens Sekretariat – se kontaktinformationer i bunden af hjemmesiden.