De 13 kommuner i oplandet til Randers Fjord har besluttet, at Gudenåkomitéen skal fungere som VOS.

Det betyder, at Gudenåkomitéens vandoplandsopgaver er faste punkter på Gudenåkomitéens møder, og alle 13 medlemskommuner er inviterede til at deltage til disse punkter.

Der holdes dermed ikke seperate møder i Vandoplandstyregruppen for Randers Fjord, og der laves ikke seperate dagsordner for VOS dagsordenspunkterne.

Via dette link kommer du til Gudenåkomtéens dagsordner og referater, hvor du kan læse om Gudenåkommunernes vandoplandsopgaver.