Oversigt over publikationer om Gudenåen

Der findes mange rapporter om Gudenåen. Herunder finder du links til en stor del heraf:

Link til Gudenåundersøgelsen 1973 - 1975. I begyndelsen af 1970’erne besluttede Vejle-, Viborg- og Århus Amt at lave en grundig undersøgelse af Gudenåen og dannede Gudenåudvalget til at forestå undersøgelsen. Gudenåudvalget blev forløberen for Gudenåkomitéen. Du kan finde rapporterne, der blev produceret i forbindelse med Gudenåundersøgelsen 1973-75.

Link til Gudenåkommunernes undersøgelser vedrørende Gudenåen

Gudenåkomitéens egne publikationer. Gudenåkomitéen har udarbejdet en række rapporter og pjecer om forskellige emner relateret til Gudenåen. 

 

Webtilgængelighed. Flere af PDF filerne er ikke tilgængelige i henhold til loven om webtilgængelighed fx. er der ældre, indskannede dokumenter på listen.

Har du spørgsmål til dokumenternes indhold, er du velkommen til at kontakte Gudenåkomitéens koordinator Majbritt Kjeldahl Lassen på tlf. 51 44 49 43 eller e-mail: makla@silkeborg.dk