Der bliver løbende foretaget målinger af vandstanden i Gudenåsystemet. 

På kortet nedenfor ses placeringen af målestationer, der løbende aflæses af Orbicon (www.orbicon.dk) og Wintec (www.wintec.dk) Hold musen over punkterne for mere information om målestationen, og link til de målte data. Bemærk, at der kan zoomes i kortet.

Orbicon har i 2008 udarbejdet rapport om den øgede vandstand i Gudenåen. Klik her for at finde rapporten. 

Orbicon har i 2013 udarbejdet en rapport om udredning af vandstandsforholdene i Gudenåen ved Bjerringbro. Klik her for at finde rapporten.

Klik her hvis der er problemer med at hente kortet.