Lovgivning gældende for GudenåenSejladsbekendtgørelsen

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 148 af 24/2-2016) om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Gudenåen har hjemmel i Naturbeskyttelsesloven nr. 934 af 27/06/2017. 


Klik her for at se "Bekendtgørelsen om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers".

Regulativer
Regulativer er beskrivelser af lokale regler og er gældende lov. Regulativerne for Gudenåen beskriver en række forhold, f.eks. bestemmelser om vandløbets vedligeholdelse og om vandløbets form og evne til at føre vand. 

Bestemmelserne for Gudenåen er fastsat i følgende regulativer. 

Regulativ for strækningen Hammer Mølle - Mattrup Å

Regulativ for strækningen Mattrup Å - Mossø

Tillægsregulativ for strækningen Mattrup Å - Mossø

Tillægsregulativ for Gudenå, Mattrup Å

Regulativ for Mossø (PDF)

Tillægsregulativ for Mossø (PDF)

Regulativ for Skanderborg Sø (PDF)

Regulativ for Knud Å og Knud Sø (PDF)

Regulativet for Tåning Å (PDF)

Regulativ for strækningen Mossø - Silkeborg (PDF)

Tillægsregulativ for strækningen Mossø - Silkeborg

Regulativ for Silkeborg Langsø

Regulativ for strækningen Silkeborg - Randers 

Redegørelse for regulativ for strækningen Silkeborg - Randers