Sejladsbekendtgørelsen

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 148 af 24. februar 2016 om ikke-erhvervsmæssig sejlads kan ses via det følgende link: "Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers".

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 148 af 24. februar 2016 om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Gudenåen har hjemmel Naturbeskyttelsenloven. Se Naturbeskyttelsesloven via det følgende link: Naturbeskyttelsesloven nr. 240 af 13/03/2019.


Regulativer

Regulativer er beskrivelser af lokale regler og er gældende lov med lovmæssigt ophæng i Vandløbsloven (klik på dette link for at finde Vandløbsloven). Regulativer beskriver en række forhold, f.eks. bestemmelser om vandløbets vedligeholdelse og om vandløbets form og evne til at føre vand samt sejladsbestemmelser.

Herunder vises regulativer for den sejlbare del af Gudenåsystemet: 
 

Regulativ for strækningen Hammer Mølle - Mattrup Å (PDF)

Tillægsregulativ til alle amtsvandløb i Vejle Amt vedrørende udlejningssejlads

Regulativ for strækningen Mattrup Å - Mossø

Tillægsregulativ for strækningen Mattrup Å - Mossø

Tillægsregulativ for Gudenå, Mattrup Å

Regulativ for Mossø (PDF)

Tillægsregulativ for Mossø (PDF)

Regulativ for Skanderborg Sø (PDF)

Regulativ for Knud Å og Knud Sø (PDF)

Regulativet for Tåning Å (PDF)

Regulativ for Salten Å og Salten Langsø (PDF)

Regulativ for strækningen Mossø - Silkeborg (PDF)

Tillægsregulativ for strækningen Mossø - Silkeborg

Regulativ for Silkeborg Langsø

Regulativ for strækningen Silkeborg - Randers 

Redegørelse for regulativ for strækningen Silkeborg - Randers

Tillægsregulativ for vandløbene i Århus Amt

Regulativ for Hinge å - Alling Å

Regulativ for Nørreå (Randers og Favrskov Kommuner)

Regulativ for Nørreå (Viborg Kommune)

 

Kan du ikke finde det regulativ, du leder efter på listen, kan du via de følgende links læse mere ved den relevante Gudenåkommune (RandersViborgFavrskovSilkeborgSkanderborgHorsens og Hedensted kommuner)

Ovenstående PDF filer er ikke tilgængelige i henhold til loven om webtilgængelighed. Har du spørgsmål til dokumenternes indhold, er du velkommen til at kontakte Gudenåkomitéens koordinator Majbritt Kjeldahl Lassen på tlf. 51 44 49 43 eller e-mail: makla@silkeborg.dk