Klimaforandringerne medfører et øget behov for kortlægning og viden om konsekvenserne af bl.a. voldsommere nedbørshændelser.

Hvordan vil fremtiden tegne sig for Gudenådalen, hvilke klimasikringstiltag kan overvejes og hvordan påvirker det den måde Gudenådalen anvendes på? Spørgsmålene og holdningerne hertil er mange.

Gudenåkomitéen inviterede 21. juni 2019 til et spændende temamøde om klimatilpasning i Gudenådalen, hvor forskellige interessenter – staten, videnskaben, landbruget, naturen og lodsejeren - kom med hvert deres perspektiv på klimatilpasning i Gudenådalen.

Publikum fik på temamødet mulighed for høre om problemstillingerne og løsningsmulighederne, og i den efterfølgende paneldebat er der mulighed for at stille oplægsholderne spørgsmål.

Mødet blev holdt på Værket i Randers.

Dagens ordstyrer var Kurt Nielsen (Prodekan, Aarhus Universitet).

PDF-filerne med oplæg fra dagen m.m. er ikke tilgængelige i henhold til loven om webtilgængelighed. Har du spørgsmål til dokumenternes indhold, er du velkommen til at kontakte Gudenåkomitéens koordinator Majbritt Kjeldahl Lassen på tlf. 51 44 49 43 eller e-mail: makla@silkeborg.dk


PROGRAM

Kl. 10.00 – 10.10: Velkomst og introduktion til dagen 
v./ Karen Lagoni (Formand, Gudenåkomitéen) og Torben Hansen (Borgmester, Randers kommune) PDF version af oplægget - klik her

Kl. 10.10 – 10.30: 
Klimaudfordringer i nationalt perspektiv 
v./ Ulla Lyngs Ladekarl (Ph.D. hydrogeolog, NIRAS) PDF version af oplægget - klik her

Kl. 10.30 – 10.50: 
Klimaudfordringer i Gudenåperspektiv samt ”Coast to Coast Climate Challenge” 
v./ Henrik Vest Sørensen (Chefkonsulent klimatilpasning, Region Midtjylland) PDF version af oplægget - klik her]

10.50 – 11.20: 
Oversvømmelse, klimatilpasning og varsling for Gudenåen (Coast to Coast Climate Challenge)
v./ Torsten Vammen Jacobsen (DHI) PDF version af oplægget - klik her

Pause 20 min
  
Kl. 11.40 – 12.00: Landbrugets syn på nutidige udfordringer og fremtidige løsninger på klimaudfordringerne i ådalene – hvordan tilgodeses de dyrkningsmæssige interesser?
v./ Christian Gylling Jensen (formand for Landboforeningen Kronjylland) PDF version af oplægget - klik her

Kl. 12.00 – 12.20: 
Danmarks Naturfredningsforenings syn på nutidige udfordringer og fremtidige løsninger på klimaudfordringerne i ådalene – hvorledes tilgodeses de naturmæssige og rekreative interesser?
v./ Jan Pedersen (Danmarks Naturfredningsforening) PDF version af oplægget - klik her

Kl. 12.20 – 12.40: 
De stigende vandmasser i Gudenådalen set fra lodsejerperspektiv
v./ Niels Toft (Vandløbslaug for Gudenå-systemet Silkeborg – Tange Sø, GST) PDF version af oplægget - klik her

Frokostpause 50 min

Kl. 13.30 – 13.50: 
Multifunktionel jordfordeling er en vigtig del af løsningen i Ådale
v./ Søren Møller (Formand for Collective Impact) PDF version af oplægget - klik her

Kl. 13.50 – 14.50: 
Paneldebat og spørgerunde. Drøftelse af fremtidige fokuspunkter og løsningsmuligheder.
Paneldeltagerne var Karen Lagoni, Christian Gylling Jensen, Jan Pedersen, Lars Bo Nielsen (vandløbslauget GST) samt Søren Møller 

Kl. 14.50 – 15.00: 
Afrunding
v./ Karen Lagoni (Formand, Gudenåkomitéen)