Gudenåkomiteen inviterede 23. juni 2017 til et spændende temamøde i krydsfeltet mellem natur, landbrug og forvaltning, hvor forskellige interessenter - staten, politikerne, forskningen, landbruget, naturen og lodsejeren - kom med hvert deres perspektiv på vådområdeindsatsen i ådalene.
Publikum havde i den efterfølgende paneldebat mulighed for at stille oplægsholderne spørgsmål.

Efter temamødet indviede Miljø- og Fødevareminister, Esben Lunde Larsen, Danmarks største fosforvådområdeprojekt. 

Mødet blev holdt på Vindeslevholm Gods. 

PDF-filerne med oplæg fra dagen m.m. er ikke tilgængelige i henhold til loven om webtilgængelighed. Har du spørgsmål til dokumenternes indhold, er du velkommen til at kontakte Gudenåkomitéens koordinator Majbritt Kjeldahl Lassen på tlf. 51 44 49 43 eller e-mail: makla@silkeborg.dk

 

Dagens program

kl. 12.30 – 12.35       
Velkomst og introduktion til emnet og dagen 
v./ Jens Peter Hansen (Formand, Gudenåkomitéen)

kl. 12.35 – 12.40
  
Vådområdeprojekt - lodsejerens perspektiv
v./ Poul Erik Rind (Lodsejer, Vinderslevholm Gods)

kl. 12.40 – 13.10 
 
Rammer for vådområder og vandløbsrestaureringer i ådale – muligheder og begrænsninger
v./ Henrik Kundby (Kontorchef, Miljøstyrelsen) Oplæg ved Henrik Kundby (Miljøstyrelsen)

kl. 13.10 – 13.40 
 
Dialogbaseret planlægning for ådale 
v./ Jørgen Primdahl (Professor i det åbne lands planlægning, Københavns Universitet) Oplæg ved Jørgen Primdahl (Københavns Universitet)

Pause 25 min.

kl. 14.05 – 14.35 
 
Arealforvaltning i fremtiden – hvordan udvikles naturen i ådalen samtidig med, at landbruget kan fortsætte produktionen 
v./ Lars Hvidtfeldt (Viceformand, Landbrug og Fødevarer) Oplæg ved Lars Hvidtfeldt (Landbrug & Fødevarer)

kl. 14.35 – 15.05
  
DN´s bud på, hvordan sameksistens mellem landbrug og god natur kan nås og målene i vandplanerne opfyldes
v./  Michael Leth Jess (Vicedirektør, Danmarks Naturfredningsforening) Oplæg med Michael Leth Jess (DN)

Pause 25 min.

kl. 15.30 – 16.30  
Paneldebat og spørgerunde

kl. 16.30 – 16.40
Afrunding 
v./ Jens Peter Hansen (Formand, Gudenåkomitéen)  
  
Pause 20 min.

kl. 17.00 – 18.00 
Indvielse af Danmarks største fosforvådområdeprojekt

Tale ved Esben Lunde Larsen
 (Miljø- og fødevareminister)
Tale ved Steen Vindum (Borgmester, Silkeborg Kommune)
Tale ved Jens Peter Hansen (Formand, Gudenåkomitéen)
Tale ved Poul Erik Rind (Lodsejer, Vinderslevholm Gods)