Gudenåkomitéen bød d. 24. juni 2016 velkommen til temamøde om klimatilpasning på Hotel Pejsegården.

Da klimatilpasning er et område der har, og fremadrettet vil få, stor politisk bevågenhed var temamødet åbent for interesserende politikere og embedsmænd i Gudenåkommunerne i forventning om, at mødet kan bidrage med viden om emnet.  Klimatilpasningsmødet tager udgangspunkt i Gudenåen og dets opland og sætter fokus på problemstillinger og mulige løsninger ud fra forskellige faglige syspunkter.

Dagens program

Kl. 10.00 – 10.10  
Velkomst og introduktion til emnet og dagen 
v./ Ole Pilgaard Andersen 
næstformand Gudenåkomitéen

Kl. 10.10 – 10.40  
Hydrologi og virkemidler 
v./ Kristian Vestergaard 
KV MiljøFormidling

10.40 – 11.00  
Grødeskæring som virkemiddel 
v./ Anette Baatrup - Pedersen
seniorforsker ved AU, Vandløbs- og ådalsøkologi 

Pause   

11.10 – 11.30 
 
Vandforvaltning og jordfordeling 
v./ Irene Wiborg 
Miljøprojektchef, Seges

11.30 – 11.55  
Kommunalt samarbejde om klimatilpasning – case: Holstebro kommune
v./  Karsten Filsø og Leif Theilgaard
hhv. udvalgsformand Natur, Miljø og Klima og projektkoordinator

11.55 – 12.25  
Paneldebat og spørgerunde

12.25 – 12.30  
Afrunding 
v./ Ole Pilgaard Andersen 
næstformand Gudenåkomitéen