Klimaforandringerne medfører et øget behov for kortlægning og viden om konsekvenserne af bl.a. voldsommere nedbørshændelser. i Gudenåsystemet. De 7 Gudenåborgmestre har derfor igangsat udarbejdelsen af Gudenå Helhedsplan - et arbejde, som Gudenåkomitéen er faglig, politisk arbejdsgruppe for.

Gudenåkomitéen inviterede fredag d. 26. marts 2021 fra kl. 09.00 - ca. 14.30 til et spændende, online heldags temamøde om netop helhedsplanen for vandhåndteringen i Gudenåen.

 

Tilmelding til online møde

Mødet blev som følge af corona-restriktionerne afviklet online.

Det var gratis at deltage

 

Hvad dagen bød på 

Se video fra mødet via dette link

 

Velkomst (09.00 - 09.30)

Dagen starter kl 9.00 med en velkomst fra Karen Lagoni (Gudenåkomitéens formand, Randers Kommune - Socialdemokratiet) , Steen Vindum (Borgmester Silkeborg, Venstre) og Lea Wermelin (Miljøminister, Socialdemokratiet).

Dagens ordstyrer er Henrik Vejre (Professor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet).

Pause (09.30 - 09.40)


Blok 1 omhandler de modeller og analyser, som danner grundlag for arbejdet (09.40 – 10.55)

Gudenåmodellen (v. Morten Jørgensen, Randes Kommune, C2C).
Tilstrømningsanalyse (v. Torsten Vammen Jacobsen, DHI)
Oplandsanalyse (v. Rasmus Bang, WSP)
Terrænændringer på lavbundjorde langs Gudenåen (v. Morten Lauge Fejerskov, NIRAS)
Chat (v. Henrik Vejre, KU)


Pause (10.55 - 11.10) 

 

Blok 2 omhandler det konkrete arbejde med helhedsplanen for vandhåndteringen i Gudenåen og de resultater og anbefalinger, som er identificeret (11.10 - 12.15)

Værktøj til værdi- og risikovurdering (v. Rasmus Bang, WSP)
Aktørperspektiver (v. Henrik Vest Sørensen, Region Midtjylland)
Virkemiddel, resultater og anbefalinger fra helhedsplanen (v. Mathias Utoft Jørgensen, projektleder på Gudenå Helhedsplan)
Chat (v. Henrik Vejre, KU)


Pause (12.15 - 12.45) 

 

Blok 3 sætter fokus på arbejdet med vandhåndtering og klimatilpasningen i Gudenåen fremadrettet, både set fra interesseorganisationerne og forskningens verden (12.45 - ca. 14.30)

3 hovedbudskaber til de 7 byråd om vandhåndteringen i Gudenåens hovedløb og de vandløbsnære arealer heromkring (v. nedenstående medlemmer af følgegruppen) 

Lars Bo Nielsen (Danske Vandløb)
Anders Ahrenfeldt (Dansk Skovforening) 
Jan Karnøe (Friluftsrådet Kreds Søhøjlandet)
Henrik Vest Sørensen (Region Midtjylland)

Opsamling (v. Henrik Vejre, KU)


Pause (13.15 - 13.25) 

Fremtidens å-landskab og lokale aktørers fremtidsvisioner (v. Miriam Jensen, Skanderborg Forsyning)
Fremtidens ådale og forvaltning af dem (v. Henrik Vejre, KU)
Chat (v. Henrik Vejre, KU)

 

Afslutning

Afrunding på dagen af Steen Vindum (Borgmester Silkeborg, Venstre) og Karen Lagoni (Gudenåkomitéens formand, Randers Kommune - Socialdemokratiet).

 

Spørgsmål 

Har du spørgsmål til temamødet, er du velkommen til at kontakte projektleder på Gudenå Helhedplan Mathias Utoft Jørgensen på tlf. 23 84 87 61 eller til Gudenåkomitéens koordinator Majbritt Kjeldahl Lassen på tlf. 51 44 49 43 eller e-mail: makla@silkeborg.dk