Klimaforandringerne medfører et øget behov for kortlægning og viden om konsekvenserne af bl.a. voldsommere nedbørshændelser. i Gudenåsystemet. De 7 Gudenåborgmestre har derfor igangsat udarbejdelsen af Gudenå Helhedsplan - et arbejde, som Gudenåkomitéen er faglig, politisk arbejdsgruppe for.

Gudenåkomitéen inviterer fredag 26. marts 2021 til et spændende, online heldags temamøde om netop helhedsplanen for vandhåndteringen i Gudenåen.

 

Tilmelding til online møde

Mødet afvikles som følge af corona-restriktionerne online.

Tilmeldingen foregår som en webshop, hvor du først putter varen i kurven og herefter godkender bestillingen i kurven hvor du samtidig også skal skrive dine kontaktoplysninger ind.

Tryk på dette link for at melde dig til mødet  

Det er gratis at deltage.

 

Hvad dagen byder på 

Der vil være 3 faglige blokke. 

Blok 1 omhandler de modeller og analyser, som danner grundlag for arbejdet. 

Blok 2 omhandler det konkrete arbejde med helhedsplanen for vandhåndteringen i Gudenåen og de resultater og anbefalinger, som er identificeret.

Blok 3 sætter fokus på arbejdet med vandhåndtering og klimatilpasningen i Gudenåen fremadrettet, både set fra interesseorganisationerne og forskningens verden.


Programmet er under udvikling og vil fremgå i sin endelige form på denne side seneste en uge før TEMAmødet. Er man meldt til mødet, får man også tilsendt det endelige program.

Dagens ordstyrer er Henrik Vejre (Professor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet).


Spørgsmål 

Har du spørgsmål til temamødet, er du velkommen til at kontakte projektleder på Gudenå Helhedplan Mathias Utoft Jørgensen på tlf. 23 84 87 61 eller til Gudenåkomitéens koordinator Majbritt Kjeldahl Lassen på tlf. 51 44 49 43 eller e-mail: makla@silkeborg.dk