Gudenåkomitéen var sammen med GudenåSamarbejdet på studietur i Sydslesvig i perioden 30. september til fredag den 2. oktober 2015

Destinationen var regionen ved de 3 floder Ejderen, Trene og Sorge, og formålet var bl.a. at  samle inspiration til den videre udvikling af GudenåLandet.


Ifølge næstformand i Gudenåkomitéen, Jens Peter Hansen, var der meget at tage med hjem:
- De tyske resultater understreger vigtigheden af at arbejde målrettet sammen på tværs af kommunegrænser. Vi kan lade os inspirere af mange af de projekter, vi så på turen – bl.a. fordi det tyske flodlandskab og området omkring Gudenåen er sammenlignelige både med hensyn til fysiske forhold samt turisme- og bosætningspotentiale.

De danske deltagere så eksempler på turismeprojekter – fx lyttestationer på Wikinger-Friensen-Weg - en 300 km lang cykelrute fra øst- til vestkyst, et ensartet skiltekoncept, der skal binde destinationen sammen for kanoturister. Og de hørte om cykelpakker med service ved uheld, bagagetransport og godtvejrs-garanti. De så endvidere eksempler på egentlige landdistriktsprojekter - fx MarktTreff i landsbyen Wester-Ohrstedt - et succesfuldt koncept, der findes 34 steder i Slesvig-Holsten og går ud på at skabe en levende markedsplads for indkøb, services og aktiviteter - alt tilpasset den enkelte landsby.

De danske deltagere hørte om de 8 nordtyske kommuners erfaringer med at arbejde sammen på tværs af kommunegrænser, hvilket de begyndte på for over 15 år siden.
- Vi opdagede dengang, at vi nåede vore mål langt hurtigere og mere effektivt, når vi kiggede ud over kanten og samarbejdede, som Thomas Klömmer, ETS GmbH, udtrykte det.

Om Eider-Treene-Sorge GmbH

Eider-Treene-Sorge GmbH blev grundlagt i 1999 af 8 nordtyske kommuner. Projektorganisationen har siden initieret og faciliteret adskillige projekter og skaffet midler, bl.a. fra EU, til regionen. ETS GmbHs formål er at videreudvikle regionen økonomisk, strukturelt, turist-og erhvervsmæssigt - i respekt for natur og landskab.

 

Herunder kan du se programmet for studieturen:

Onsdag den 30. september 2015:
Kl. 06.45 Afgang med bus fra Skanderborg station

Kl. 10.00 Ankomst Eider-Treene-Sorge GmbH (herefter ETS). Formålet med mødet er at få præsenteret de to tværkommunale samarbejder for hinanden, samt at få en diskussion af fordele og ulemper af opbygningen af samarbejdsformen

Kl. 12.00 Frokost hos Eider-Treene-Sorge GmbH

Kl. 13.00 Tur på Bargen færgen for præsentation om Eiderens historie. Siden 1554 har færgen mellem Erfde-Bargen og Delve Schwiering Husen haft både økonomisk og kulturel værdi. Færgen sejler under mottoet ”forbinder mennesker og regioner”

Kl. 15.00 Bevarelse af byggekultur – et ”lighthouse” projekt. Besøg til “Haubarg” - historisk hus.  Diskussion om bevarelse af historiske bygninger fra et kulturelt og historisk synspunkt

Kl. 16.30 Besøg på campingplads Wohnmobilstellplatz „Halbmond“. Campingpladsen er et nyt projekt fra et af LAGerne i regionen. Et godt eksempel på et vellykket privat projekt finansieret af LAG, hvor ny turistmålgruppe er blevet hvervet til regionen

Kl. 18.00 Aftensmad

Kl. 20.00 Check in på Hotel Rosenburg, Husum

 
Torsdag den 1. oktober:
Kl. 08.00 Morgenmad Hotel Rosenburg, Husum

Kl. 09.15 Afgang til ETS GmbH

Kl. 10.00 Besøg Viking Friesen. Vikinge-friservejen er Tysklands første langdistance-cykelrute med audioguide! Viking Friesen weg er en 300km lang cykelvej fra vest- til østkysten i Schlesqig-Holstein. Vejen følger en idyllisk rute langs floderne Eideren og Treenen, og der er 43 audiostationer langs med vejen, hvor rejsende kan stoppe og lære om flodens kulturhistorie

Kl. 11.00 Oplæg: Turisme i Eider-Treene-Sorge regionen. Præsentation af Marianne Budach, Gebietsgemerinschaft Grünes Binnenland  Efterfølgende inspiceres det ensartede skiltkoncept, og landgangsssteder langs med floden

Kl. 12.30 Frokost

Kl. 14.00 ”Lille Amsterdam” – Guided tur om den politiske, arkitekturiske og kirkehistoriske bagrund i byen Friedrichstadt. 
Kl. 16.30 Besøg: MarkTreff Wester-Ohrstedt (guided tur og generel presentation). MarktTreff er et landdistriktsudviklingsprojekt, der har til formål at puste liv i småbyer ved at få vigtige funktioner tilbage til områderne. Det beskrives som ”en livlig markedsplads for produkter, services, informationer, ideer og initiativer, og det får funktioner som indkøbsmuligheder, biblioteker, postvæsen, bank og and services tætter på lokalsamfundet

Kl. 18.30 Aftensmad Hotel Roseburg, Husum

Fredag den 2. oktober 
Kl. 08.00 Morgenmad

Kl. 09.15 Afgang Bergenhusen

Kl. 10.00 Oplæg: Naturbesyttelse i Eider-Treene-Sorge. Kay-Michael Thomsen informerer om Bergenhusens berømte hvide storke population og deres fokus på naturbeskyttelse

Kl. 11.00 Felttur til naturreservat ”Alte Sorge Schleife”. Oplæg om flora og fauna og det fokus, der er på naturbeskyttelse i ETS regionen. 

Kl. 12.30 Frokost Hotel zur Treene

Kl. 14.00 Afgang ETS Region

Kl. 17.00 Ankomst Skanderborg