Program - tirsdag d. 2. maj 2023

Kl. 06.00 Afgang Billund
Kl. 07.10 Ankomst Amsterdam
Kl. 08.10 Afgang fra lufthavnen til Central Denmark EU Office (CDEU)
Kl. 11.00 Ankomst CDEU kontoret
Kl. 11.15 Rundvisning på CDEU kontoret v. Birgitte Karnøe Frederiksen. Fælles frokost.
Kl. 12.00 Oplæg om Gudenåkomitéens arbejdsområde

Baggrunden for Gudenåkomitéens besøg
v./ Rune Kristensen (Formand for Gudenåkomitéen)

Hvad kan Central Denmark EU Office gøre for Gudenåkomitéen?
v./ Birgitte Karnøe Frederiksen (Souschef, EU Chefkonsulent ved CD EU Office)

Kl. 13.45 Pause
Kl. 14.00 Oplæg om EU's Naturgenopretningsmål

v./ Luisa Samarelli, souschef for naturbeskyttelsesenheden
Generaldirektoratet for Miljø, Europa-kommissionen

Kl. 15.00 Gang til EU-parlamentet
Kl. 16.00 Rundvisning og oplæg i Europa-Parlamentet (plenarsalen)
Kl. 16.45 Dialogmøde med Europaparlamentariker Pernille Weiss (C)
Kl. 17.45 Gang til Motel One
Kl. 18.15 Tjek ind på Motel One
Kl. 19.00 Gang til restaurant Le Marmiton
Kl. 19.30 Fælles aftensmad med CDEU-medarbejdere

 

Program - onsdag d. 3. maj

Fra 07.00 Morgenmad på hotellet
Kl. 08.00 Afgang til byen Leuven
Kl. 09.15 Ankomst Leuven City Office
Kl. 09.30 Klimatilpasning i Leuven og naturbaserede klimatilpasningsløsninger:

”Lad det synke ind” (projekt)
v./ Stijn Van Herck (Ingeniør for vand og vej – Leuven by)

Life Pact – Neighbourhood NBS – Private and public domain (EU projekt)
v./ Baptist Vlaeminck (Life Pact koordinator – Leuven by)

Oplæggene opfølges af en ”walk and talk” i Leuven for at se på NBS - Naturbaserede klimatilpasningsløsninger i byen

Kl. 12.15 Gang til hotel Park Inn by Radisson Leuven
Kl. 12.30 Frokost på hotellet
Kl. 14.00 Oplæg i mødelokale på hotellet om de flamske vandveje

The Sigma plan - more than a plan. Beskyttelse af Flandern mod oversvømmelse
v./ Hans de Preter (Head of Unit Infrastructure, De Vlaamse Waterweg)

Politisk vision for rekreation på vandet og VisuRIS for fritidsbådssejlads
v./Marie-Anne Godderis (De Vlaamse Waterweg)

Kl. 16.00 Check ind på værelser - herefter fritid
Kl. 17.30 Gang til fra hotel til Leuven Leisure
Kl. 17.45 Øl - og chokoladesmagning
Kl. 19.30 Middag på Restaurant Troubadour

 

Program - torsdag d. 4. maj 2023

Fra 07.00 Morgenmad på hotellet og tjek ud
Kl. 09.00 Afgang til naturreservatet Doode Bemde i Dilje Dalen
Kl. 09.30 Oplæg og rundvisning i naturreservatet

Vandløbsrestaurering og vandtilbageholdelse ift. byen Leuven – EU Life Nature projekt
v./ Piet De Becker (økohydrolog ved IMBO - Forskningsinstituttet for Natur og Skov i Flandern)

Kl. 12.00 Afgang til Bruxelles Lufthavn – sandwich i bussen.
Kl. 13.00 Tjek ind lufthavn
Kl. 15.10 Afgang fra Bruxelles Lufthavn
Kl. 16.30 Ankomst Billund Lufthavn

 

Der er udsendt en pressemeddelselse om studieturen - find pressemeddelelsen via dette link 

 

Mere om indholdet tirsdag d. 2. maj 2023

Dagen tilbringes i Bruxelles, og byder på besøg i Europa-Parlamentet og Midtjyllands EU-kontor (Central Denmark EU Office - CDEU). Der bliver mulighed for at drøfte forskellige emner med både dansk Europaparlamentariker og en EU embedsmandsmand, og høre mere om hvordan CDEU kan være Gudenåkommunerne behjælpelige ift. EU-projekter.

Dagens faglige program starter med et besøg på Central Denmark EU Office (CDEU). CDEU er Midtjyllands kontor i EU ejet at Region Midtjylland, de 19 kommuner i regionen, Aarhus Universitet samt VIA University College. Formålet med CDEU er at sikre, at Midtjylland henter størst mulig værdi ud af det europæiske samarbejde. CDEU arbejder dermed for de kommunale forvaltninger.

Kontoret har et bredt arbejdsfelt, som omfatter interessevaretagelse, internationale projekter, EU-tilskud, policy-overvågning, europæiske partnerskaber, generel internationalisering, branding og strategisk arbejde på det internationale område. Birgitte Karnøe Frederiksen, Souschef og EU Chefkonsulent, giver en introduktion til hvad Gudenåkommunerne kan bruge CDEU til.

Herefter giver en Luisa Samarelli, souschef for naturbeskyttelsesenheden Generaldirektoratet for Miljø, Europa-kommissionen en introduktion til hvad der er i gang af lovforberedende om EUs naturgenopretningsmål (obs: engelsk oplæg).


Efter en ½ times oplæg om Europa-Parlamentet i plenarsalen, mødes komitéen med EU-parlamentarikeren Pernille Weiss (C) for at drøfte bl.a. erfaringer med implementering af EU-lovning på vandområdet.


Dagens program sluttes med middag med medarbejdere fra CDEU på restaurant ”Le Marmiton”.

 

Mere om indholdet onsdag d. 3. maj 2023

Dagen tilbringes i byen Leuven, der gennemløbes af floden Dijle. Der fortælles om klimatilpasning i Belgien generelt og klimatilpasning i selve Leuven By (oplæg på engelsk).

Universitetsbyen Leuven ligger i det centrale Belgien (ca. 25 km fra Bruxelles) og er med sine ca. 100.000 indbyggere provinshovedstad i Vlaams-Brabant. Som så mange byer er byen Leuven opstået ved en travl vandvej - floden Dilje (fransk/engelsk: ”Dyle”). Den 86 km lange flod er ikke længere en handelsrute for både, men anvendes rekreativt.

Floden har historisk set budt på mange oversvømmelser. Klimaforandringer vil også i fremtiden påvirke Leuven. Derfor arbejde man med klimatilpasning på forskellig skala, så man også fremadrettet kan leve med vandets nærhed. Formiddagen har fokus på by-løsninger.

I Leuven arbejder man både med forebyggelse og tilpasning. Ingeniør Stijn Van Herck fortæller på kommunekontoret i Leuven om kampagnen (projektet) ”Lad det trænge ind”, der søger at fremme naturbaserede løsninger (NBS) i byen i samarbejde med indbyggerne. Her kan beboerne i Leuven dels byde ind med gode idéer til NBS projekter og dels stemme på hinandens input.

Leuven by er i stor stil asfalteret. Nedbøren ender i havet – men samtidig er der lav grundvandsstanden. Asfalten holder derudover også på varmen. LIFE PACT koordinator Baptist Vlaeminck fortæller om det europæiske projekt. Formålet er at øge byens robusthed, og forbedre sundhed og velvære for indbyggere. I samspil med byens beboere ønsker Leuven by at ”blødgøre og for-grønne” gader, fortove, indkørsler og haver gennem naturbaserede klimatilpasningsløsninger (NBS). Fritlagt jord skaber et behageligt opholdsmiljø for mennesker og dyr, hjælper på grundvandsforsyningen og beskytter mod tørke/oversvømmelser. Formiddagen slutter med en guided gåtur i Leuven for at se nogle af lokale NBS løsninger.

Eftermiddagen tilbringes i selskab med ”De Vlaamse Waterweg”, der fortæller om de Belgiske vandveje ift. klimatilpasning og rekreativ anvendelse.
De Vlaamse Waterweg sikrer bl.a. vandforvaltning og øger vandvejenes tiltrækningskraft for rekreation/turisme/naturoplevelser. Hans De Preter) fortæller om organiseringen ift. klimatilpasning i Belgien/Flandern, om De Vlaamse Waterweg, om varsling af oversvømmelser samt om ”Sigmaplan”. Sigma-plan beskytter Flandern mod oversvømmelser gennem bl.a. naturlige oversvømmelsesområder i ådalene. Filosofien er at arbejde med - og ikke mod - naturen. Belgiens vandveje byder også på fornøjelser. Marie-Anne Godderis fortæller bl.a. om Belgien som sejladsdestination, sejladsregulering og information om regler til de sejlende.

Dagen slutter i Leuven By med øl/chokoladesmagning i forud for aftens middag på Troubadour.


Mere om indholdet torsdag d. 4. maj 2023

Dagen omhandler klimatilpasning i oplandet til Leuven, nærmere betegnet et EU-Life projekt i Dilje-dalen i naturreservatet ”Doode Bemde” (oplæg på engelsk)

Beskyttelse af Leuven mod oversvømmelser sker også uden for byen – det ses i naturreservatet Doode Bemde. Doode Bemde kan bedst oversættes til ”Døde enge' i betydningen 'ubrugelige græsarealer'. Området er lidt for fugtigt til at være anvendt til landbrug i større stil, men noget produktion (popler) har der været. Det har også været sommerhuse i området.

Økohydrolog ved Forskningsinstituttet for Natur og Skov i Flandern, Piet de Becker, byder indenfor i naturreservatet. Han vil fortælle om resultaterne fra et EU LIFE projekt, der havde til formål at beskytte Leuven By mod oversvømmelser ved at lave ændringer i oplandet.
Projektet mødte indledningsvist en del modstand fra lodsejere, der enten anvendte arealet til græsning/afgrøder eller havde sommerhus i området.

Projektet blev gennemført bl.a. som følge af jordbytte og fjernelse af 4 sommerhuse. Projektet har vist sig ikke alene at afhjælpe oversvømmelsesproblematikken i Leuven By, men også at spille også positivt ind i andre store nationale dagsordner i Belgien som biodiversitetskrisen. Genslyngningsprojektet har også vist sig billigere end tekniske løsninger.

Doode Bemde er med i alt 9 km vandrestier det mest tilgængelige naturreservat i Flamsk-Brabant. I løbet af oplægget tilbagelægges 1½ km langs den genslyngede Dilje.

Efter oplægget kører bussen mod lufthavnen – der spises frokost i bussen undervejs.