Gudenåkomitéen er et samarbejde mellem 7 kommuner, der ligger langs Gudenåen. Komitéen rådgiver alle kommunerne i oplandet til Gudenåen og Randers Fjord om natur- og miljøbeskyttelse samt rekreativ anvendelse af Gudenåens vandsystem. 

Gudenåkomitéens formål er blandt andet at koordinere indsatserne for et bedre vandmiljø og de rekreative interesser på tværs af kommunegrænserne. Gudenåkomitéen består af ét kommunalt bestyrelsesmedlem fra hver medlemskommune. Formandskabet i perioden 2018-2021 fastligges på Gudenåkomitéens førstkommende møde i 2018.

Gudenåkomitéen fungerer som VandOplandsStyregruppe (VOS) for vandoplandsplanen for Randers Fjord. Find mere information om VOS andetsteds på denne hjemmeside.

 


Gudenåkomitéen består i 2018-2021 af følgende politiske medlemmer 

Randers KommuneKaren Lagoni (Socialdemokratiet) (Formand)

Viborg KommuneKai Overgaard Andersen (Socialistisk Folkeparti)

Favrskov KommuneAnders G. Christensen (Venstre)

Silkeborg KommuneClaus Løwe Klostergård (Socialistisk Folkeparti) (Næstformand)

Skanderborg KommuneJens Szabo (Venstre)

Horsens KommuneLars Skytte Nielsen (Socialdemokratiet)

Hedensted KommuneLene Tingleff (Venstre)