Gudenåkomitéen er et samarbejde mellem 7 kommuner, der ligger langs Gudenåen. Komitéen rådgiver alle kommunerne i oplandet til Gudenåen og Randers Fjord om natur- og miljøbeskyttelse samt rekreativ anvendelse af Gudenåens vandsystem. 

Gudenåkomitéens formål er blandt andet at koordinere indsatserne for et bedre vandmiljø og de rekreative interesser på tværs af kommunegrænserne. Gudenåkomitéen består af ét kommunalt bestyrelsesmedlem fra hver medlemskommune. Formandskabet i perioden 2022-2025 fastligges på Gudenåkomitéens førstkommende møde i 2022.

Gudenåkomitéen fungerer som VandOplandsStyregruppe (VOS) for vandoplandsplanen for Randers Fjord. Find mere information om VOS andetsteds på denne hjemmeside.

 


Gudenåkomitéen består i 2022-2025 af følgende politiske medlemmer 

Randers KommuneKaren Lagoni (Socialdemokratiet) (næstformand)

Viborg KommuneSteffen Drejer (Konservative)

Favrskov KommuneErling Kvist Andersen (Socialdemokratiet)

Silkeborg KommuneRune Kristensen (Socialdemokratiet) (formand)

Skanderborg KommuneJens Szabo (Venstre)

Horsens KommuneLisbeth Torfing (Enhedslisten)

Hedensted KommuneJeppe Mouritsen (Venstre)