Gudenåkomitéen er et samarbejde mellem 7 kommuner, der ligger langs Gudenåen. Komitéen rådgiver alle kommunerne i oplandet til Gudenåen og Randers Fjord om natur- og miljøbeskyttelse og rekreativ anvendelse af Gudenåens vandsystem. 

Gudenåkomitéens formålet er blandt andet at koordinere indsatserne for et bedre vandmiljø og de rekreative interesser på tværs af kommunegrænserne. Gudenåkomitéen består af ét kommunalt bestyrelsesmedlem fra hver medlemskommune. Formandskabet i perioden 2018-2021 fastligges på Gudenåkomitéens førstkommende møde i 2018.

Gudenåkomitéen fungerer som VandOplandsStyregruppe (VOS) for vandoplandsplanen for Randers Fjord. Læs mere under Vandplaner.

 

Gudenåkomitéen består i 2018-2021 af følgende politiske medlemmer 

Randers KommuneKaren Lagoni (Socialdemokratiet) (Formand)

Viborg KommuneKai Overgaard Andersen (Socialistisk Folkeparti)

Favrskov Kommune: Anders G. Christensen (Venstre)

Silkeborg Kommune: Claus Løwe Klostergård (Alternativet) (Næstformand)

Skanderborg Kommune: Jens Szabo (Venstre)

Horsens Kommune: Lars Skytte Nielsen (Socialdemokratiet)

Hedensted Kommune: Lene Tingleff (Venstre)