Alle links til de fælles henvendelser fra GK/VOS og Landboforeningsformændene kommer snart......

Fælles skrivelse fra Gudenåkomitéen og landboforeningerne i oplandet til Randers Fjord til Esben Lunde Larsen

Pressemedddelelse_Gudenåkommunerne og landbruget efterlyser løsning på vådområdeindsats