Pressemeddelelse_Fælles høringssvar til Vandplan III fra VOS Randers Fjord og landbrugets organisationer i Randers Fjordoplandet (2022) (PDF)

Fælles henvendelse fra Gudenåkomitéen og landbrugets organisationer i oplandet til Randers Fjord om den kollektive indsats (2020) (PDF)

Fælles henvendelse fra Gudenåkomitéen og landbrugets organisationer i oplandet til Randers Fjord om to barrierer i den kollektive indsats for reduktion af næringsstofbelastning af vandmiljøet (2018) (PDF)

Fælles skrivelse fra Gudenåkomitéen og landboforeningerne i oplandet til Randers Fjord til Esben Lunde Larsen (2017) (pdf)

Pressemedddelelse_Gudenåkommunerne og landbruget efterlyser løsning på vådområdeindsats (2017) (PDF)