Gudenåkomitéens arbejde finansieres med et bidrag fra hver enkelt kommune efter en fordelingsnøgle, der svarer til den enkelte kommunes procentvise arealandel af det samlede opland.

Gudenåkomitéens regnskaber:

Klik her for at se regnskab for 2018

Klik her for at se regnskab for 2017

Klik her for at se regnskab for 2016

Klik her for at se regnskab for 2015

Klik her for at se regnskab for 2014

Klik her for at se regnskab for 2013

Klik her for at se regnskab for 2012

Klik her for at se regnskab for 2011

 

PDF'erne på denne side er ikke tilgængelige i henhold til loven om webtilgængelighed.

Har du spørgsmål til dokumenternes indhold, er du velkommen til at kontakte Gudenåkomitéens koordinator Majbritt Kjeldahl Lassen på tlf. 51 44 49 43 eller e-mail: makla@silkeborg.dk