Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen er nedsat af kommunalbestyrelserne i Favrskov, Hedensted, Horsens, Randers, Skanderborg, Silkeborg og Viborg kommuner i henhold til § 16 i Bekendtgørelse nr. 148 af 24. februar 2016 om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers.

Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen har i henhold til ovennævnte bekendtgørelses § 16 til formål at rådgive i spørgsmål om kommunalbestyrelsernes administration af bekendtgørelsen.

Det er muligt for interessefælleskaber som nævnt i ovennævnte bekendtgørelses § 16 kan ansøge om plads i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen hos Gudenåkomitéens Sekretariat. Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen består af maksimalt 15 medlemmer, og funktionsperioden følger den kommunale valgperiode.

Pladserne tildeles af Gudenåkomitéen således, at en så bred geografisk og interessemæssig sammensætning som muligt opnås. Hvert af de udvalgte interessefællesskaber tildeles én plads i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen. Interessefællesskabet udpeger en suppleant for det pågældende medlem. Det er muligt at blive tildelt plads i flere på hinanden følgende perioder.

Såfremt ikke alle 15 pladser i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen tildeles umiddelbart efter den annoncerede ansøgningsfrist, kan Gudenåkomitéens Sekretariat løbende ansøges om ikke-tildelte pladser. Alle 15 pladser er besatte i funktionssperioden 2018-2021.

Spørgsmål kan stilles til Gudenåkomitéens Sekretariat – se kontaktinformationer i bunden af hjemmesiden.

Sådan ansøger du

Interessefællesskaber skal sende en e-mail, hvor ansøgningen er vedhæftet enten som word dokument eller som pdf fil, til Gudenåkomiteéns sekretariat (e-mailen ses i bunden af hjemmesiden).

Ansøgningen skal indeholde følgende 4 punkter:

  1. Ansøgers navn (her angives, hvilket interessefællesskab, der søger om optagelse)
  2. Kontaktinformationer på repræsentant (navn, adresse, telefonnummer, e-mail)
  3. Kontaktinformationer på suppleant (navn, adresse, telefonnummer, e-mail)
  4. Begrundelse for ansøgning om medlemskab (max en ½ A4 side)


Ansøgningsfristen udløb 31. januar 2018 - alle pladser er besat d. 16. marts 2018.