Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen er nedsat af kommunalbestyrelserne i Favrskov, Hedensted, Horsens, Randers, Skanderborg, Silkeborg og Viborg kommuner i henhold til § 16 i Bekendtgørelse nr. 148 af 24. februar 2016 om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers.

Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen har i henhold til ovennævnte bekendtgørelses § 16 til formål at rådgive i spørgsmål om kommunalbestyrelsernes administration af bekendtgørelsen.

Det er muligt for interessefælleskaber som nævnt i ovennævnte bekendtgørelses § 16 kan ansøge om plads i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen hos Gudenåkomitéens Sekretariat. Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen består af maksimalt 20 medlemmer, og funktionsperioden følger den kommunale valgperiode.

Pladserne tildeles af Gudenåkomitéen således, at en så bred geografisk og interessemæssig sammensætning som muligt opnås. Hvert af de udvalgte interessefællesskaber tildeles én plads i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen. Interessefællesskabet udpeger en suppleant for det pågældende medlem. Det er muligt at blive tildelt plads i flere på hinanden følgende perioder.

Såfremt ikke alle 20 pladser i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen tildeles umiddelbart efter den annoncerede ansøgningsfrist, kan Gudenåkomitéens Sekretariat løbende ansøges om ikke-tildelte pladser. Ansøgningsfristen for funktionsperioden 2022-2025 er udløbet, men det er muligt løbende at ansøge om eventuelle ledige pladser. Der er aktuelt 1 ledig plads i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen.

Spørgsmål til ansøgningsprocedure mm. kan stilles til Gudenåkomitéens Sekretariat – se kontaktinformationer i bunden af hjemmesiden.

Sådan ansøger du om medlemskab i funktionsperioden 2022 - 2025

Interessefællesskaber skal sende en e-mail, hvor ansøgningen er vedhæftet enten som word-dokument eller som pdf-fil, til Gudenåkomiteéns Sekretariat (e-mailen ses i bunden af hjemmesiden).

Ansøgningen skal indeholde følgende punkter:

  1. Ansøgers navn (her angives, hvilket interessefællesskab, der søger om optagelse)
  2. Kontaktinformationer på repræsentant (navn, adresse, telefonnummer, e-mail)
  3. Kontaktinformationer på suppleant (navn, adresse, telefonnummer, e-mail)
  4. Begrundelse for ansøgning om medlemskab (max en ½ A4 side)
  5. Samtykke til offentlig visning af kontaktinformation (mail-adresse) på Brugerrådet for Sejlads side over medlemmer


Hvor skal du sende ansøgningen her?

Ansøgningen skal sendes til koordinator i Gudenåkomitéens Sekretariat Majbritt Kjeldahl Lassen på følgende e-mailadresse: majbrittkjeldahl.lassen@silkeborg.dk

Deadline: løbende