RegnskabDet fremgår af § 15 i Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers (nr. 148 af 24. februar 2016), at kommunerne kan opkræve gebyr til dækning af omkostningerne ved administration af bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen administreres af de 7 kommuner langs Gudenåen igennem Gudenåkomiteen. 

En del af omkostningerne til administration af sejladsbekendtgørelsen finansieres ved betaling af gebyr for bådregistrering og gebyr for tildeling af udlejningskoncessioner. 

Du kan læse "Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers" på retsinformation.dk

 

Klik her for at se regnskab for 2023

Klik her for at se regnskab for 2022

Klik her for at se regnskab for 2021

Klik her for at se regnskab for 2020

Klik her for at se regnskab for 2019 

Klik her for at se regnskab for 2018

Klik her for at se regnskab for 2017

Klik her for at se regnskab for 2016

Klik her for at se regnskab for 2015

Klik her for at se regnskab for 2014

Klik her for at se regnskab for 2013

Klik her for at se regnskabet for 2012

Klik her for at se regnskabet for 2011

 

Disse PDF'er er ikke tilgængelige i henhold til loven om webtilgængelighed. Har du spørgsmål til dokumenternes indhold, er du velkommen til at kontakte Gudenåkomitéens koordinator Majbritt Kjeldahl Lassen på tlf. 51 44 49 43 eller e-mail: makla@silkeborg.dk