Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen har til formål at koordinere den rekreative anvendelse af Gudenåens vandløb og søer og rådgive myndighederne om reguleringen af sejladsen. Brugerrådets medlemmer består af en kommunal teknikergruppe og en bred vifte af private og statslige interessenter. Viborg Kommune har i 2014 og 2015 formandskabet for Brugerrådet.

 

Medlemmer af Brugerrådet for sejlads:

Skanderborg Kommune: www.skanderborg.dk

Favrskov Kommune: www.favrskov.dk 

Hedensted Kommune: www.hedensted.dk 

Horsens Kommune: www.horsenskom.dk 

Randers Kommune: www.randers.dk 

Silkeborg Kommune: www.silkeborgkommune.dk 

Viborg Kommune: www.viborg.dk 

Århus Kommune: www.aarhuskommune.dk 

Miljøcenter Århus: www.naturstyrelsen.dk

Turisterhvervet: www.visitgudenaa.com

Politiet: www.politi.dk/Midtvestjylland 

Naturstyrelsen Søhøjlandet: www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/Soehoejlandet

Danmarks Naturfredningsforening: www.dn.dk 

Motorbåds- og sejlklubber:  http://rymarina.dk/wp/

Kanoudlejere på Gudenåen: www.kanoferie.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund: www.sportsfiskeren.dk

Dansk Kano- og kajakforening: www.kano-kajak.dk 

Dansk Ornitologisk Forening: www.dof.dk 

Friluftsrådet: www.friluftsraadet.dk

Dansk Forening for Rosport: www.roning.dk 

DGI: www.dgi.dk 

Bredejere - Mossølodsejerforening: www.mossølodsejerforening.dk