Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen har til formål at rådgive Gudenåkommunerne (Favrskov, Hedensted, Horsens, Randers, Skanderborg, Silkeborg og Viborg kommuner) i spørgsmål om kommunalbestyrelsernes administration af bekendtgørelse nr. 416 af 17/04/2013 om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers.

Der kan være maksimalt 15 medlemmer i Brugerrådet. Brugerrådets medlemmer består i 2016-2017 af nedenstående medlemmer (alfabetisk arrangeret):

Danmarks Sportsfiskerforbund

Dansk Forening for Rosport

Dansk Kano og Kajakforbund

Foreningen af kanoudlejere på Gudenåen

Friluftsrådet - Region Midt

Langå Bådelaug

Langå SportsfiskerForening

Mossø Lodsejerforening

Naturstyrelsen- Søhøjlandet

Silkeborg Fiskeriforening

Silkeborg Kajakklub

Silkeborg motorbådsklub

Tange Roklub

Ulstrup Bådelaug Ulstrup Marina

 

Der deltager dog flere end de max. 15 medlemmer på møderne. Chefen for Gudenåkomitéens Sekretariat er Formand for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen og fungerer som mødeleder.

Gudenåkomitéens Sekretariat varetager den generelle sekretariatsbetjening af Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen og deltager også i møderne, tillige med en kommunal medarbejder fra hver af de ovennævnte kommuner