Møderne i Vandoplandstyregruppen for Randers Fjord holdes i øjeblikket samtidig med Gudenåkomitéens møder.

VOS punkterne behandles føsrst på Gudenåkomitéens møder og alle 13 medlemskommuner er inviterede til at deltage til disse punkter.