VandremuslingenVandremuslingen kan kendes på de sorte striber på skallen. Den har såkaldte byssustråde, der gør det muligt for den at hæfte sig til sten og andre faste overflader. Byssustrådene gør det muligt for vandremuslingen at være tilstede i tykke lag og i så stort et antal, at de påvirker et helt søsystem, og de tilstopper motorbådes kølevandsindtag m.v. og hæfte sig fast på naturligt hjemmehørende muslinger og larvestadiet af vandinsekter, hvorved disse går til grunde. Vandremuslingens tilstedeværelse i Gudenåsystemet har dog haft den positive effekt, at vandet i flere af søerne er blevet klarer, fordi vandremuslingen filtrerer søvandet for alger.

Vandremusling I Haand

Spredning
Vandremuslingen er en invasiv art, hvilket vil sige en ikke-hjemmehørende art, hvis spredning truer den biologiske mangfoldighed i den danske natur. Vandremuslingen stammer fra området omkring det Kaspiske Hav og Sortehavet og blev første gang registreret i Gudenåsystemet i 2006 i Knud Sø. Herfra har vandremuslingen spredt sig til det meste af Gudenåens hovedløb fra Tørring til Randers.

Det ser ud til at være mennesker og ikke vandfugle og lignende, der spreder vandremuslingen til nye vandsystemer. Det er vigtigt, at vandremuslingen ikke får mulighed for at sprede sig yderligere, og det kan blandt andet undgås ved at rengøre båden efter sejlads i Gudenåen.

Undersøgelser
Kommunerne omkring Gudenåen, har sammen med Miljøcenter Århus og Naturstyrelsen fået gennemført en kortlægning af vandremuslingens udbredelse i Gudenåsystemet.