Kommunikation fra Gudenåkomiteen

Her finder du Gudenåkomitéens pressemeddelelser, breve og nyhedsbreve

 

Pressemeddelelse om sejladskontrol i Gudenåsystemet - 2019 

Pressemeddelelse om sejladskontrol i Gudenåsystemet - 2018  

Pressemeddelelse om sejladskontrol i Gudenåsystemet - 2017 

Fælles skrivelse fra Gudenåkomitéen og landboforeningerne i oplandet til Randers Fjord til Esben Lunde Larsen

Pressemedddelelse_Gudenåkommunerne og landbruget efterlyser løsning på vådområdeindsats 

Pressemeddelelse_Plads til flere på Gudenåen - ny ordning om udlejningssejlads fra 2017

Pressemeddelelse om kontrol af de sejlende i Gudenåsystemet i 2016 

Orienteringsbrev vedr. ulovlig udlejning af fartøjer på Gudenåen

Pressemeddelelse – ny sejladshjemmeside og sejladskontrol på Gudenåen i 2015

Følgebrev til Gudenåkomitéens høringssvar til udkast til vandområdeplan 2015-2021

Gudenåkomitéens høringssvar til udkast til vandområdeplan 2015-2021

Orientering om reglerne for udlejning af fartøjer på Gudenåen 

Pressemeddelelse om Gudenåkomiteens beslutning om udbud af fartøjskoncessioner

Vision Gudenåen. Nyhedsbrev nr. 2. juli 2012

Orientering om ændringer til ordningen for køb af gæstenumre

Vision Gudenåen. Nyhedsbrev nr. 1 - Februar 2012

Har du betalt for din bådregistrering? (PDF)

Information om Gudenåkomiteens høringssvar til vandplanen for Randers Fjord (PDF)

Gudenåkomitéens høringssvar til vandplanen for Randers Fjord (PDF)

Gudenåkomitéens bemærkning til idéfasen