Program, oplæg og kollage fra Gudenåkomitéens TEMAmøde ”Klimatilpasning i Gudenådalen” d. 21. juni 2019 på "Værket" i Randers

 

DAGENS PROGRAM

10.00 – 10.10: Velkomst og introduktion til dagen  
v./ Karen Lagoni (Formand, Gudenåkomitéen) og Torben Hansen (Borgmester, Randers kommune) [PDF version af oplægget - klik her]

10.10 – 10.30: Klimaudfordringer i nationalt perspektiv 
v./ Ulla Lyngs Ladekarl (Ph.D. hydrogeolog, NIRAS) [PDF version af oplægget - klik her]

10.30 – 10.50: Klimaudfordringer i Gudenåperspektiv samt ”Coast to Coast Climate Challenge”  
v./ Henrik Vest Sørensen (Chefkonsulent klimatilpasning, Region Midtjylland) [PDF version af oplægget - klik her]

10.50 – 11.20: Oversvømmelse, klimatilpasning og varsling for Gudenåen (Coast to Coast Climate Challenge)
v./ Torsten Vammen Jacobsen (DHI) [PDF version af oplægget - klik her]

Pause 20 min
  
11.40 – 12.00: Landbrugets syn på nutidige udfordringer og fremtidige løsninger på klimaudfordringerne i ådalene – hvordan tilgodeses de dyrkningsmæssige interesser? 
v./ Christian Gylling Jensen (formand for Landboforeningen Kronjylland) [PDF version af oplægget - klik her]

12.00 – 12.20: Danmarks Naturfredningsforenings syn på nutidige udfordringer og fremtidige løsninger på klimaudfordringerne i ådalene – hvorledes tilgodeses de naturmæssige og rekreative interesser?
v./ Jan Pedersen (Danmarks Naturfredningsforening) [PDF version af oplægget - klik her]

12.20 – 12.40: De stigende vandmasser i Gudenådalen set fra lodsejerperspektiv
v./ Niels Toft (Vandløbslaug for Gudenå-systemet Silkeborg – Tange Sø, GST) [PDF version af oplægget - klik her]

Frokostpause 50 min

13.30 – 13.50: Multifunktionel jordfordeling er en vigtig del af løsningen i Ådale
v./ Søren Møller (Formand for Collective Impact) [PDF version af oplægget - klik her]

13.50 – 14.50: Paneldebat og spørgerunde:
Drøftelse af fremtidige fokuspunkter og løsningsmuligheder. I panelet sidder: Karen Lagoni, Christian Gylling Jensen, Jan Pedersen, Lars Bo Nielsen (vandløbslauget GST) samt Søren Møller  

14.50 – 15.00: Afrunding
v./ Karen Lagoni (Formand, Gudenåkomitéen)

 

Dagens ordstyrer var Prodekan ved Aarhus Universitet, Kurt Nielsen.