Foreløbigt program for Gudenåkomitéens TEMAmøde ”Klimatilpasning i Gudenådalen” - programmet opdateres løbende (opdateret d. 7. maj 2019)

Mødet holdes d. 21. juni 2019 på "Værket" i Randers i tidsrummet 10.00 - 15.00 (adresse: Sven Dalsgaards Plads 1, 8900 Randers. Mødelokale "Ridehuset").

Der er deltagerbetaling på 500 kr. pr person, som betales via Silkeborg kommunes webshop. Der kan betales med MobilePay samt betalingskort.

Det er dog gratis at deltage for byrådspolitikere fra Randers, Viborg, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, Horsens, Hedensted, Norddjurs, Syddjurs, Ikast-Brande, Veje, Odder og Aarhus kommuner - tilmelding for politikere sker pr. mail til Gudenåkomitéens Sekretariat (gudenaakomiteens.sekretariat@silkeborg.dk; deadline 10. juni 2019)


FORELØBIGT PROGRAM

10.00 – 10.10: Velkomst og introduktion til dagen  
v./ Karen Lagoni (Formand, Gudenåkomitéen) og Torben Hansen (Borgmester, Randers kommune)

10.10 – 10.30: Klimaudfordringer i nationalt perspektiv 
v./ Ulla Lyngs Ladekarl (Ph.D. hydrogeolog, NIRAS)

10.30 – 10.50: Klimaudfordringer i Gudenåperspektiv samt ”Coast to Coast Climate Challenge”  
v./ Henrik Vest Sørensen (Chefkonsulent klimatilpasning, Region Midtjylland)

10.50 – 11.20: Oversvømmelse, klimatilpasning og varsling for Gudenåen (Coast to Coast Climate Challenge)
v./ Torsten Vammen Jacobsen (DHI)

Pause 20 min
  
11.40 – 12.00: Landbrugets syn på nutidige udfordringer og fremtidige løsninger på klimaudfordringerne i ådalene – hvordan tilgodeses de dyrkningsmæssige interesser? 
v./ Christian Gylling Jensen (formand for Landboforeningen Kronjylland)

12.00 – 12.20: Danmarks Naturfredningsforenings syn på nutidige udfordringer og fremtidige løsninger på klimaudfordringerne i ådalene – hvorledes tilgodeses de naturmæssige og rekreative interesser?
v./ Jan Pedersen (Danmarks Naturfredningsforening)

12.20 – 12.40: De stigende vandmasser i Gudenådalen set fra lodsejerperspektiv
v./ Esper Eriksen (Vandløbslaug for Gudenå-systemet Silkeborg – Tange Sø, GST)

Frokostpause 50 min

13.30 – 13.50: Statens syn på fremtidige løsninger i de danske ådale – hvad er der på vej fra tinge?
v./ Staten

13.50 – 14.50: Paneldebat og spørgerunde:
Drøftelse af fremtidige fokuspunkter og løsningsmuligheder

14.50 – 15.00: Afrunding
v./ Karen Lagoni (Formand, Gudenåkomitéen)

 

Dagens ordstyrer er Prodekan ved Aarhus Universitet, Kurt Nielsen.