Status og overblik18. marts 2016

GudenåSamarbejdet har ansat netværkskoordinator

GudenåSamarbejdet har ansat Gunhild Øeby Nielsen pr. 15. marts 2016 i en fast stilling som netværkskoordinator. Gunhild kan træffes på gon@silkeborg.dk og 20 36 50 77.

 

Du kan læse mere om det nye GudenåSamarbejde her

 

Anbefalinger fra det gamle til det nye GudenåSamarbejde

Med årsskiftet er GudenåSamarbejdet flyttet fra Gudenåkomitéen til borgmesterniveau og administrativt til kommunernes udviklingsenheder. Sekreatariatet kommer til at ligge i Silkeborg. Det gamle GudenåSamarbejde har derfor samlet status på arbejdet med de tre indsatsområder - stisystemer, lystfiskerturisme og kulturhistorie - samt formuleret konkrete anbefalinger til de nye tovholdere. Du kan læse det her.  

 

14. december 2015

Det nye GudenåSamarbejde klar til at ansætte

Som tidligere omtalt her på siden opdateres GudenåSamarbejdet, der er det tværkommunale samarbejde om bæredygtig udnyttelse af GudenåLandets rekreative potentiale, ved årsskiftet. GudenåSamarbejdet, der siden fødslen i januar 2013 har boet hos Gudenåkomitéen, flyttes til borgmesterniveau og administrativt til kommunernes udviklingsenheder. Sekreatariatet kommer til at ligge i Silkeborg, hvortil også Gudenåkomitéens sekretariat flytter ved årsskiftet.

Der er nu slået en stilling som netværkskoordinator op med ansøgningsfrist den 11. januar 2016. Den kan ses her.

Det nuværende GudenåSamarbejde har brugt efteråret på at udarbejde et overdragelsesdokument, der konkret og operationelt anbefaler initiativer til det nye GudenåSamarbejde med henblik på kontinuitet og vidensoverførsel fra det gamle til det nye. Det vil kunne ses her på siden inden jul.

For yderligere information kontakt projektleder i GudenåSamarbejdet Gunhild Øeby Nielsen, gon@viborg.dk og 23480532.

   

 

 

21. oktober 2015

Workshop om lystfiskeri ved Gudenåen

Onsdag den 21. oktober var 21 lystfiskere, kommunale medarbejdere, erhverv og øvrige interessenter samlet på Fladbro kro for at diskutere potentialer og udfordringer i forhold til lystfiskeri og lystfiskerturisme i Gudenåen.

Formålet med workshoppen var at indsamle viden og vinkler på, hvordan lystfiskeriet kan udvikles. Lystfiskeri er nemlig et af tre indsatsområder i den GudenåHelhedsplan, som Gudenåkomitèen og de 7 byråd har godkendt som grundlag for udviklingen af Gudenåen. De to andre indsatsområder er stisystemer og kulturhistorie.  

 Lystfiskerworkshop 21_10_15 alle

GudenåSamarbejdet, der er samarbejdet om bæredygtig udnyttelse af GudenåLandets rekreative potentiale, opdateres ved årsskiftet og flyttes fra Gudenåkomitéen til et borgmesterforum og ind i udviklingsforvaltningerne. Derfor arbejder det nuværende GudenåSamarbejde på at samle og anbefale på skuldrene af det arbejde med udvikling af GudenåLandet, der har pågået de seneste 4-5 år. Det var med henblik på dette arbejde, at workshoppen blev holdt.

 Lystfiskerworkshop 21_10_15 Jojo

Ifølge projektmedarbejder Mai Lauritsen, der er ansat i GudenåSamarbejdet i 3 måneder frem til årsskiftet for at opsummere den viden og de anbefalinger, der er indkommet i forhold til lystfiskerturisme de senere år, kom der masser af nyttig viden, gode ideer og klare potentialer for udvikling på bordet. Det skal nu samles og indarbejdes i anbefalingerne til det kommende GudenåSamarbejde.         

 

Lystfiskerworkshop 21_10_15 gr 1

 Stikord fra dagen blandt andet:

- Behov for en mere koordineret indsats i forhold til fiskeforvaltningen, specielt blev der peget på behov for flere skjulesteder  

- Udfordringer og behov er forskellige afhængigt af, hvor man er, i Søhøjlandet eller vandløbene i henholdsvis nedre og øvre Gudenå

- Alle lystfiskerforeningernes formænd vil fremover mødes en gang i kvartalet - et godt udgangspunkt for øget samarbejde om bl.a. vandmiljøet

- Forslag om faciliteter – flere isætnings- og slæbesteder i bl.a. Tange sø, forslag om ånære læskure ved fiskestederne, som de kendes i Norge

- Et gennemgående ønske var synlighed og mere koordineret formidling – både i forhold til regler, hvor man kan komme ned til åen og parkere, købe fiskekort samt mere netværk blandt det erhverv, der lever af at servicere lystfiskere. Der fremkom også flere ideer til markedsføring, og der var enighed om den entydige sammenhæng mellem synliggørelsen af fangsterne og antallet af fiskere, der næsten kan måles på dagsbasis

- Dansk Center for Vildlaks, der årligt udsætter 100.000 laksesmolt, oplyste, at de forbereder et projekt, der påbegyndes til forået og skal kortlægge, hvorfor der er kommet færre opgangslaks de senere år.

- Desuden blev problemstillingerne om grødeskæring, spærringer, garn- og redskabsfiskeri, manglende kontrol, broer og bolværk i søerne nævnt og diskuteret.

  

Lystfiskerworkshop 21_10_15 gr 2

Du kan læse en opsamling fra dagen her. 

Lystfiskerworkshop 21_10_15 Mai noterer

Spørgsmål og input vedr. lystfisketurisme stiles til Mai Kofoed Lauritsen tlf.: 61 89 78 16, mail: maikl(a)viborg.dk.

Øvrige spørgsmål eller kommentarer til projektleder Gunhild Øeby Nielsen tlf.: 23 48 05 32, mail: gon(a)viborg.dk.

 

 

 

8. oktober 2015

GudenåSamarbejdet hentede inspiration i Nordtyskland

Onsdag den 30. september til fredag den 2. oktober 2015 var GudenåSamarbejdet i Sydslevig – nærmere bestemt regionen ved de 3 floder Ejderen, Trene og Sorge – for at samle inspiration til den videre udvikling af GudenåLandet.

Ifølge næstformand i Gudenåkomitéen, Jens Peter Hansen, kan GudenåSamarbejdet tage meget med hjem

- De tyske resultater understreger vigtigheden af at arbejde målrettet sammen på tværs af kommunegrænser. Vi kan lade os inspirere af mange af de projekter, vi så på turen – bl.a. fordi det tyske flodlandskab og området omkring Gudenåen er sammenlignelige både med hensyn til fysiske forhold samt turisme- og bosætningspotentiale.

 Dag 1 Oplaeg Og Diskussion7

GudenåSamarbejdets medlemmer fotograferet sammen med repræsentanter for Eider-Treene-Sorge GmbH foran deres sekretariat i Erfde.

De danske deltagere så eksempler på turismeprojekter – fx lyttestationer på Wikinger-Friensen-Weg - en 300 km lang cykelrute fra øst- til vestkyst, et ensartet skiltekoncept, der skal binde destinationen sammen for kanoturister. Og de hørte om cykelpakker med service ved uheld, bagagetransport og godtvejrs-garanti! De så endvidere eksempler på egentlige landdistriktsprojekter - fx MarktTreff i landsbyen Wester-Ohrstedt - et succesfuldt koncept, der findes 34 steder i Slesvig-Holsten og går ud på at skabe en levende markedsplads for indkøb, services og aktiviteter - alt tilpasset den enkelte landsby. Se det fulde program for GudenåSamarbej-dets studietur til Eider-Treene-Sorgen her.

 Dag 2 Wikinger Frisenweg Kanoisaetningssted8

Yannek Drees, ETS GmbH, viser et eksempel på de ensartede skilte for sejlende

 

Dag 2 Wikinger Frisenweg Kanoisaetningssted2

Eksempel på "den gule bølge", der bruges over hele Tyskland som skiltning til kanosejlende, indført af  Deutschen Tourismusverband

 

Bargener Faerge

På tur med skipper Uwe Paulsen og Bargener færgen 

 

Dag 2 Markt Treff4

Maik Schultze, driftleder af MarktTreff Wester-Ohrstedt, fortæller om de mange aktiviteter, der foregår i huset, deer både rummer dagligevarebutik, bager, lille bibliotek, møderlokaler m.v.

 

Dag 2 Markt Treff15

Konceptet diskuteres mellem hylderne

 

GudenåSamarbejdets medlemmer, der består af den tværkommnuale Gudenåkomité, projektet OplevGudenaa, LAG´erne langs Gudenåen og foreningen Visitgudenaa, der dog var forhindret i at deltage i denne tur, hørte om de 8 nordtyske kommuners erfaringer med at arbejde sammen på tværs af kommunegrænser, hvilket de begyndte på for over 15 år siden.

- Vi opdagede dengang, at vi nåede vore mål langt hurtigere og mere effektivt, når vi kiggede ud over kanten og samarbejdede, som Thomas Klömmer, ETS GmbH, udtrykte det.

Eider-Treene-Sorge GmbH blev grundlagt i 1999 af 8 nordtyske kommuner. Projektorganisationen har siden initieret og faciliteret adskillige projekter og skaffet midler, bl.a. fra EU, til regionen. ETS GmbHs formål er at videreudvikle regionen økonomisk, strukturelt, turist-og erhvervsmæssigt - i respekt for natur og landskab.

 Ets

Ets2

 

 Herzlich Willkommen

Besøgende bydes velkommen til Flusslandschaft Eider-Treene-Sorge, når man kører ind i regionen. Samme design - farver, logo m.v. - bruges på skilte, brochurer, hjemmeside osv.

 

Se det fulde program for GudenåSamarbejdets studietur til Eider-Treene-Sorgen her.

 

Se de tyske præsentationer:

Eider-Treene-Sorge GmbH

Turism i Eider-Treene-Sorge regionen

Markt-Treff Schleswig-Holstein

LAG Eider-Treene-Sorge

Læs mere om Eider-Treene-Sorge GmbH 

 

 

25. september 2015

GudenåSamarbejdet opdateres ved årsskiftet

Gudenåkommunerne har besluttet, at GudenåSamarbejdet fra årsskiftet flyttes ud af Gudenåkomitéen og ind i et borgmesterforum - men med samme formål nemlig bæredygtig udnyttelse af GudenåLandets rekreative potentiale.

GudenåSamarbejdet opstod i januar 2013 som en følge af den vision, som Gudenåkomitéen i 2011 fik til opgave at formulere og arbejde på at realisere. Visionen har fokus på natur, oplevelser og kulturhistorie, og midlet til at realisere visionen har været GudenåHelhedsplanen, der er blevet godkendt i sin første version i år – både af Gudenåkomitéen den 6. marts og nu også i alle 7 byråd.

GudenåHelhedsplanen, version 1, der kan ses her, har fokus på 3 indsatsområder:

  • Stisystemer
  • Kulturhistorie
  • Lystfiskerturisme

GudenåSamarbejdet har desuden været paraplyen, der skulle koordinere med de to store, nu afsluttede, Gudenåprojekter, nemlig turismeprojektet ”Gudenåenen strøm af oplevelser” ejet af VisitGudenaa og ”OplevGudenaa” ejet af Naturstyrelsen Søhøjlandet. En tredje ikke-kommunal partner i GudenåSamarbejdet er de lokale aktionsgrupper repræsenteret ved LAG Randers-Favrskov. Både foreningen VisitGudenaa, Naturstyrelsen/OplevGudenaa samt de lokale aktionsgrupper vil også fremover arbejde på udviklingen af GudenåLandet.

GudenåSamarbejdet, der indtil årsskiftet bor i Gudenåkomitéens sekretariat på Viborg Rådhus, vil udarbejde ”overdragelsesdokumenter” indenfor de 3 indsatsområder, der skal sikre, at den viden og de platforme, der er skabt og indsamlet gennem de seneste år bliver  brugt og videreført.

  • I forhold til stisystemer vil vi især arbejde med GudenåKrydsningspunkter som tidligere omtalt her på siden (herunder). GudenåSamarbejdets projektleder Gunhild Øeby Nielsen og landskabsarkitekt Bendt Nielsen har i august sammen med de enkelte kommuner besøgt 28 potentielle GudenåKrydsningspunkter med henblik på en præcis beskrivelse af konceptet: At opgradere infrastrukturen, hvor åen/vandvejen mødes med cykel- og vandreruter, således at flere brugergrupper kan få glæde af faciliteterne.

 

  • I forhold til indsatsområdet lystfiskerturisme vil vi med afsæt i den workshop, der blev afholdt forår 2014 (se referatet her), afholde endnu en workshop i oktober med fokus på grundproduktet, nemlig fiskebestanden. Se invitation her. Sekretariatet har ansat Mai Kofoed Lauritsen, der tidligere har arbejdet med lystfiskerturisme på Skjern å, til at samle GudenåSamarbejdets arbejde indenfor lystfiskerturisme og anbefale til det kommende GudenåSamarbejde. Har du input til lystifskerturisme kontakt Mai på telefon 61 89 78 16 eller mail maikl@viborg.dk.

 

  • I forhold til indsatsområdet kulturhistorie vil vi blandt andet bygge videre på de gode erfaringer fra projektet Levende Kulturspor – et tværkommunalt samarbejde mellem museer og naturskoler i fire Gudenåkommuner – Randers, Viborg, Silkeborg og Horsens - der i augusut sejlede i kaag fra Brestenbro til Randers. De vil invitere de øvrige kommuner med i netværket med henblik på at styrke formidlingen i natur- og kulturhistorie med udgangspunkt i Gudenåen.

Har du spørgsmål eller kommentarer er du meget velkommen til at kontakte projektleder Gunhild Øeby Nielsen på telefon 23480532 eller mail gon@viborg.dk.

Du kan læse oplægget til det opdaterede GudenåSamarbejde her.

 

4. august 2015

GudenåSamarbejdet påbegynder realisering af GudenåKrydsningspunkter

For et års tid siden satte et bredt partnerskab af Gudenåens brugergrupper og interessenter et foreløbigt punktum for et samarbejde om udvikling af Gudenåen som Vandvej. Én af de klare anbefalinger herfra var at etablere eller opgradere eksisterende pladser til såkaldte GudenåKrydsningspunkter, så man får en række kvalitets-faciliteter langs Gudenåen, hvortil først og fremmest de sejlende, men også andre brugergrupper har let adgang, og hvor man kan forvente at møde gode faciliteter til ophold, oplevelser og evt. overnatning.

Du kan læse mere om Partnerskabet Vandvejens arbejde her.

GudenåSamarbejdet samler i august tråden op og gennemgår - sammen med de enkelte kommuner - alle 27 foreslåede GudenåKrydsningspunkter med henblik at vurdere og anbefale i forhold til realisering. Hvad er status, hvad skal der til for at opgradere til et GudenåKrydsningspunkt, og hvad vil det koste? Følg med i arbejdet her på siden.

Arbejdet med at etablere GudenåKrydsningspunkter bygger samtidig på anbefalingerne fra den GudenåHelhedsplan, version 1, som blev godkendt af Gudenåkomitéen den 6. marts 2015, og som er det foreløbige resultat af en lang indsats, som rigtig mange har bidraget til – først og fremmest GudenåSamarbejdets parter - de store indsatser omkring Gudenåen OplevGudenaa, VisitGudenaa og de lokale aktionsgrupper i Gudenå-kommunerne repræsenteret ved LAG Randers-Favrskov.

GudenåHelhedsplanen, version 1 anbefaler, at man især koncentrerer sig om 3 indsatsområder i udviklingen af GudenåLandet, nemlig Stisystemer, Lystfiskerturisme og Kulturhistorie. GudenåKrydsningspunkterne er en del af indsatsen Stisystemer. I forhold til de to øvrige indsatsområder er det planen at afholde en temadag for hver af disse i efteråret, så vi også her kan komme videre i præciseringen af, hvad der skal til for – bæredygtigt – at udnytte GudenåLandets rekreative potentiale.

Spørgsmål, kommentarer, ideer? Kontakt projektleder Gunhild Øeby Nielsen, gon@viborg.dk, 23480532.

 

7. marts 2015

GudenåLandet som Danmarks førende outdoor-destination!

Konsulentfirmaet Manto udarbejdede i januar en vurdering af vækstpotentialet i GudenåLandet for Gudenåkomiteen.

De konkluderer: At GudenåLandet har potentiale til at blive en af Danmarks førende outdoor turistdestinationer!

Med afsæt i Gudenåens DNA som aktiv feriedestination og den særlige sammensætning af å-løbet, søerne og variationen i den omkringliggende natur, ser vi at Gudenåen har potentialet til at udvikle sig til en af Danmarks førende outdoor turistdestinationer. I endnu højere grad end det er tilfældet i dag skal Gudenåen appellere til dem, der ønsker en aktiv ferie sammen med familie. Mulighederne for at være aktiv ikke kun på vandet, men også i naturen omkring skal optimeres, udbygges og pakketeres. Netop den aktive ferieform rammer en trend i tiden, hvor motion og behovet for at udfordre sig selv og sin krop er i centrum. Det har resulteret i en stor søgning mod oplevelser og events med afsæt i fysisk udfoldelse både alene og i fællesskab med ligesindede. Samtidig ser vi eksempler på nye variationer af oplevelses- og ferieprodukter, der kombiner konkurrenceelementer med samvær med familien og ønsket om at være aktive sammen.

Der er turisme og omsætning i dag, men produktet kan give mere, hvis det nytænkes.

I dag har destinationen især danske, meget loyale og tilfredse gæster. Hvis man vil vækste, skal produktet nytænkes: By og natur skal bindes bedre sammen, familieferie skal bindes sammen med aktiv ferie, der skal være flere tilbud, der forlænger gæsternes ophold og øger deres døgnforbrug samt rækker ud over højsæsonen, der skal markedsføres specifikt mod de enkelte målgrupper, og så skal destinationen opleves som en helhed – på tværs af kommunegrænser.

Læs hele rapporten her.

Følg også VisitGudenaas facebook-side – en sand guldgrube af gode historier!