Gudenåkomitéens historieGudenåkomitéen startede som Gudenåudvalget, der blev etableret af de daværende amter i 1970’erne efter den såkaldte Gudenåundersøgelse, der i 1973-1975 undersøgte Gudenåens forureningstilstand. I 1980’erne blev Gudenåudvalget til Gudenåkomitéen, og efter kommunalreformen i 2007 blev komitéen reetableret i sin nuværende form som et tværkommunalt, formaliseret samarbejde.

Der er p.t 7 medlemskommuner i Gudenåkomitéen; Favrskov, Hedensted, Horsens, Randers, Silkeborg, Skanderborg og Viborg kommuner.

Man kan læse mere om Gudenåkomitéen i bogen ”Gudenåens kulturhistorie” af Erik Hoffmeister.

Foto: Lars Nygaard, AQUA