Gudenåkomitéens formål og ansvarsområderGudenåkomitéens formål er beskrevet i komitéens vedtægter, der ligesom Gudenåkomitéens forretningsorden findes andersteds på komitéens hjemmeside.

Gudenåkomitéen er et tværkommunalt samarbejde om fælles natur- og miljøproblemstillinger og tilknyttede administrative forhold med relation til Gudenåen, samt en fælles koordineret forvaltning af sejladsbestemmelser og koncessioner til kanosejlads på Gudenåen og dens søer. I den forbindelse er Gudenåkomiteén i varierende grad involveret i følgende opgaver: Vandoplandsstyregruppe (VOS) samt Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen. Læs mere om disse fora andetsteds på hjemmesiden.