Gudenåkomitéens arbejdsform og økonomiGudenåkomitéen afholder typisk 4 møder om året. Møderne er lukkede, men dagsordner og referater er offentlige og kan findes på hjemmesiden.

Gudenåkomitéens arbejde finansieres med et bidrag fra hver enkelt kommune efter en fordelingsnøgle, der svarer til den enkelte kommunes procentvise arealandel af det samlede opland.

Fordelingsnøglen er som følger (i alfabetisk orden): Favrskov 19%, Hedensted 5%, Horsens 8%, Randers 15%, Silkeborg 26%, Skanderborg 11% og Viborg 16%.

Gudenåkomitéens regnskaber er offentlige og kan findes på hjemmesiden.