Gudenåkomitéen er et samarbejde mellem 7 kommuner, der ligger langs Gudenåen. Komitéen rådgiver alle kommunerne i oplandet til Gudenåen og Randers Fjord om natur- og miljøbeskyttelse og rekreativ anvendelse af Gudenåens vandsystem. 

Gudenåkomitéens formålet er blandt andet at koordinere indsatserne for et bedre vandmiljø og de rekreative interesser på tværs af kommunegrænserne. Gudenåkomitéen består af ét kommunalt bestyrelsesmedlem fra hver medlemskommune. Randers Kommune har formandskabet fra 2016.

Gudenåkomitéen, suppleret med Nordjurs og Syddjurs Kommuner, fungerer som VandOplandsStyregruppe (VOS), for vandoplandsplanen for Randers Fjord. Læs mere under Vandplaner.

Gudenåkomitéen består i 2014-2017 af følgende politiske medlemmer 


Randers KommuneJens Peter Hansen (V) (formand)

Viborg KommuneMads Panny (A)

Favrskov KommuneKurt Andreassen (V)

Silkeborg KommuneJarl Gorridsen (V)

Skanderborg KommuneJens Szabo (V)

Horsens KommuneOle Pilgaard Andersen (DF) (næstformand)

Hedensted Kommune:Lene Tingleff (V)

 

Jens Peter Hansen VMads Panny A

Kurt Andreassen VJarl Gorridsen VJens Szabo VOle Pilgaard Andersen DfLene Tingleff V