Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen har til formål at rådgive Gudenåkommunerne (Favrskov, Hedensted, Horsens, Randers, Skanderborg, Silkeborg og Viborg kommuner) i spørgsmål om kommunalbestyrelsernes administration af bekendtgørelse nr. 148 af 24/02/2016 om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers

Der kan være maksimalt 15 medlemmer i Brugerrådet. Brugerrådets medlemmer består i 2016-2017 af nedenstående medlemmer (alfabetisk arrangeret):

 

Danmarks Sportsfiskerforbund

Dansk Forening for Rosport

Dansk Kano og Kajakforbund

Foreningen af kanoudlejere på Gudenåen

Friluftsrådet - Region Midt

Langå Bådelaug

Langå SportsfiskerForening

Mossø Lodsejerforening

Naturstyrelsen- Søhøjlandet

Silkeborg Fiskeriforening

Silkeborg Kajakklub

Silkeborg motorbådsklub

Tange Roklub

Ulstrup Bådelaug Ulstrup Marina

 

Du kan orientere dig om hvad Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen laves ved at læse referaterne fra møderne her og ved at læse vedtægter og forretningsordenen her – og vækker det din interesse, kan du ansøge her. 

 

Der er som nævnt plads til maksimalt 15 medlemmer i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen. Der deltager dog flere end de max. 15 medlemmer på møderne. Chefen for Gudenåkomitéens Sekretariat er Formand for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen og fungerer som mødeleder.

Gudenåkomitéens Sekretariat varetager den generelle sekretariatsbetjening af Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen og deltager også i møderne, tillige med en kommunal medarbejder fra hver af de ovennævnte kommuner.