Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen har til formål at koordinere den rekreative anvendelse af Gudenåens vandløb og søer og rådgive myndighederne om reguleringen af sejladsen. Chefen for Gudenåkomitéens Sekretariat er Formand for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen, og denne fungerer som mødeleder, og Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen sekretariatsbetjenes af Gudenåkomitéens Sekretariat.

 Brugerrådets medlemmer består i 2016-2017 af nedenstående medlemmer (alfabetisk arrangeret):

Danmarks Sportsfiskerforbund

Dansk Forening for Rosport

Dansk Kano og Kajakforbund

Foreningen af kanoudlejere på Gudenåen

Friluftsrådet - Region Midt

Langå Bådelaug

Langå SportsfiskerForening

Mossø Lodsejerforening

Naturstyrelsen- Søhøjlandet

Silkeborg Fiskeriforening

Silkeborg motorbådsklub

Tange Roklub

Ulstrup Bådelaug Ulstrup Marina

Der er plads til maksimalt 15 medlemmer i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen – dvs. der er p.t. ledige pladser. Du kan orientere dig om hvad Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen laves ved at læse referaterne fra møderne her og ved at læse vedtægter og forretningsordenen her – og vækker det din interesse, kan du ansøge her.